Rapoarte

CULT. 1- Activitatea BJT 2023 – INS
raport de evaluare finală 1 decembrie 2018 – 30 iulie 2023
raport activitate anul 2022 Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea
Raport activitate BJT 2021

RSA_2019-b JUD
RSA_2019-b orăș
RSA_2019-B COMUNALE
RSA_2020-B JUD
RSA_2020-B ORĂȘ
RSA_2020-B COMUNALE
RSU_ 2019-B COMUNALE
RSU_ 2019-B JUD
RSU_ 2019-B ORĂȘENEȘTI
RSU_ 2020-B COMUNALE
RSU_ 2020-B JUD

Raport activitate BJT 2020
Raport de activitate BJT 2019
Raport de activitate BJT 2018

RAPOARTELE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEȚUL TULCEA ÎN ANUL 2018
RSA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TULCEA
RSU 1 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TULCEA
RSU 2 BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TULCEA
TULCEA RSA BIBLIOTECI COMUNALE
TULCEA RSA BIBLIOTECI ORĂȘENEȘTI
TULCEA RSU BIBLIOTECI COMUNALE
TULCEA RSU BIBLIOTECI ORĂȘENEȘTI


RAPORT DE ACTIVITATE BJT 2013-2017
Anexa 1 – Statistica site 2013-2017
Anexa 2 – Evidenta utilizatorilor 2013-2017
Anexa 3 – Statistica utilizatori anual
Anexa 4 – Buget 2013-2017
Anexa 5 – Proiect de venituri si cheltuieli pe 2013-2017
Anexa 6 – Proiect de venituri si cheltuieli pe 2018
Anexa 7 -Tabel Programe + proiecte 2013 -2017


RAPORT DE ACTIVITATE BJT- 2016
Anexa 1 – Proiecte-Culturale 2016
Anexa 2 – Statistica site 2016
Anexa 3 – Statistica CULT 1 – 2016
Anexa 4 -Tabel Programe + proiecte 2013 -2017
Anexa 5 – Proiect de venituri si cheltuieli 2017
Anexa 6 – Tabelul înregistrărilor bibliografice TinRead
Anexa 7 – Proiect de venituri si cheltuieli pe 2018


RAPORT DE ACTIVITATE BJT 2015
Anexa 1 -Situatie statistica site BJT- 2015
Anexa 2 – CULT 1 2015
Anexa 3 – Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare -2016
Anexa 4 -Tabel Programe + proiecte 2015


RAPORT DE ACTIVITATE BJT 2014


RAPORT DE ACTIVITATE BJT 2013