Depozitul legal local. Colecții speciale

 

Descărcați Borderoul

Legea 209 din 2 iulie 2007 

Legea 111 din 21 noiembrie 1995 republicată

   Note:

  1. Exemplarele obligatorii se vor depune la compartimentul Colecții speciale. Depozitul Legal Local din cadrul Bibliotecii Județene ,,Panait Cerna” Tulcea. Persoană de contact: șef birou Frunte-Lată Ioana, agent constatator numit prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3956/21.11.2016; tel. 0240513833 int. 30, mobil: 0747693802, email: prelucrarecolectii_bjt@yahoo.com, prelucrarecolectiibjt@tulcealibrary.ro
  2. Documentele vor fi însoțite de prezentul Borderou întocmit în 2 (două) exemplare din care un exemplar se restituie deponentului ca act doveditor al respectării Legii Depozitului legal (Legea 111/1995 republicată).