Anunțuri publice

REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE INGRIJITOR CU STUDII MEDII TREAPTA I DIN CADRUL BIROULUI ECONOMIC-CONTABILITATE.ADMINISTRATIV

SWScan00323

REZULTATUL INTERVIULUI ORGANIZAT IN DATA DE 12.03.2019 IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE INGRIJITOR CU STUDII MEDII TREAPTA I DIN CADRUL BIROULUI ECONOMIC-CONTABILITATE.ADMINISTRATIV

SWScan00322

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORAGANIZAT IN DATA DE 12.03.2019 IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE INGRIJITOR CU STUDII MEDII TREAPTA I DIN CADRUL BIROULUI ECONOMIC-CONTABILITATE.ADMINISTRATIV

SWScan00320

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR

SWScan00318

Anunț concurs

Concurs pentru ocuparea postului de execuție de Îngrijitor cu studii medii treapta profesională I din cadrul BIBLIOTECII JUDEȚENE „PANAIT CERNA” TULCEA

publicat în 18.02.2019

Rezultatul final al concursului de proiecte de management in vederea ocuparii postului de Manager la Biblioteca Judeteana “Panait Cerna” Tulcea

REZULTATUL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE MANAGER LA BIBLIOTECA JUDETEANA “PANAIT CERNA”

publicat in 02.11.2018 | 12:08

REZULTATUL PRIMEI ETAPE DE PROIECTE DE MANAGEMENT IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE MANAGER LA BIBLIOTECA JUDETEANA”PANAIT CERNA” TULCEA

Concurs post referent

Rezultatul final al concursului organizat in ve4derea ocuparii postului de referent cu studii medii , treapta IA, din cadrul Biroului Economic – contabilitate.Administrativ

Rezultatul interviului organizat in data de 18.10.2018 in vederea ocuparii postului de referent cu studii medii treapta IA(cu atributii de casier cu gestiune si secretariat)

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in vederea ocuparii postului de referent M IA(cu atributii de casier cu gestiune si secretariat)

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de referent, treapta IA (cu atribuții de casier cu gestiune si secretariat)


REZULTAT FINAL LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BIBLIOTECAR SII

SWScan00122

Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de bibliotecar SII

Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de bibliotecar SII

Rezultatul probei scrise – concurs bibliotecar S II

Rezultatele probei scrise – concurs bibliotecar S II


Anunt privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna” Tulcea

Anunţ concurs manager 2018
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 4


Rezultatul examenului de promovare în grad profesional 1A organizat în data de 20.09.2018

Rezultatul examenului de promovare în grad profesional 1A organizat în data de 20.09.2018)


Anunț concurs

Concurs pentru ocuparea postului de Referent cu studii medii treapta IA ( cu atributii de casier cu gestiune si secretariat )

publicat în 20.09.2018


Anunț de promovare în grad profesional

ANUNT PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

publicat în 05.09.2018 | 07:29 am


Anunț

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de ocuparea postului de bibliotecar

publicat în 19.09.2018

privind concursul pentru ocuparea postului de execuție de Bibliotecar cu studii superioare gradul II din cadrul BIBLIOTECII JUDEȚENE ”PANAIT CERNA” TULCEA

publicat în 03.09.2018 | 09:52 am


Anulare aplicare procedură de achiziție publică

Anulare procedură


Invitație de participare+caiet de sarcini

Invitație de participare+caiet de sarcini privind achiziționarea serviciului de supraveghere si verificare tehnica a instalațiilor si echipamentelor sub presiune si de ridicat


Invitație participare serviciu de întreținere și reparații ascensor

Invitație participare serviciu de întreținere și reparații ascensor


Invitație achiziție publică certificare semnatură digitală

Invitație achiziție publică certificare semnatură digitală


Lucrare montare copertine atic acoperiș clădire – 23 octombrie 2017

Invitație de participare

Scrisoare de înaintare a ofertei

Formular de oferta

Declarație

Caiet de sarcini


Lucrare montare copertine atic acoperiș clădire

Anunț – Anulare aplicare procedură de achiziție publică – achiziție directă

Invitatie de participare

Scrisoare de inaintare a ofertei

Formular de oferta

Declaratie

Caiet de sarcini


Solicitare ofertă „Lucrare reparație acoperiș clădire” (descarcă arhivă documente)

Anunt de participare la negociere directă

Anunț de participare la licitație publică

Anunț de participare la licitație publică