Conducere

Manager –   DR. DIMA LIGIA


Consiliul de Administrație :

Președinte – DR. DIMA LIGIA

Membri:

  • Comșa Luminița – reprezentant – Consiliul Județean Tulcea
  • Rusu Violeta – contabil șef  „Biroul Economic – Contabilitate – Administrativ”
  • Deacu Onceanu Emanuela Mihaela – ”Compartimentul Juridic și de Achiziții Publice”
  • Druncea Marian – șef birou  „Biroul Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală”
  • Frunte-Lată Ioana – șef birou „Biroul Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor. Informare Locală”
  • Ghionu Ovidiu – responsabil birou – „Biroul Marketing. Împrumut Carte Cititori Adulți și Copii”

Ședințe ordinare lunare și extraordinare, după caz.