Conducere

Manager –   DR. DIMA LIGIA


Consiliul de Administrație :

Președinte – DR. DIMA LIGIA

Membri:

  •Comșa Luminița – reprezentant – Consiliul Județean Tulcea
  •Druncea Marian – șef birou Biroul „Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală”
  •Frunte-Lată Ioana – șef birou Biroul „Împrumut Carte Cititori Adulți și Copii. Colecții Speciale. Depozit Legal Local”
  •Mihai Silvia – Compartimentul „Resurse Umane. Salarizare”
  •Nechifor Valentin – Compartimentul „Informatizare. Metodic”
  •Onceanu Deacu Emanuela Mihaela – „Compartimentul Juridic și de Achiziții Publice”
  •Reyhan Beihan Irene – Compartimentul „Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor. Informare Locală”
  •Rusu Violeta Antoneta – contabil șef „Biroul Financiar – Contabilitate – Administrativ”

Ședințe ordinare lunare și extraordinare, după caz.