Conducere

Manager –   DR. DIMA LIGIA


Consiliul de Administrație :

Președinte – DR. DIMA LIGIA

Membri:

  • Cucerencu Luciana – reprezentant – Consiliul Județean Tulcea
  • Druncea Marian – șef birou Biroul „Comunicarea Colecțiilor. Animație Culturală”
  • Frunte-Lată Ioana – șef birou Biroul „Împrumut Carte Cititori Adulți și Copii. Colecții Speciale. Depozit Legal Local”
  • Paraschivoiu Adina – Compartimentul „Resurse Umane. Salarizare”
  • Nechifor Valentin – Compartimentul „Informatizare. Metodic”
  • Onceanu Deacu Emanuela Mihaela – „Compartimentul Juridic și de Achiziții Publice”
  • Colesnicencu Liliana – Compartimentul „Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor. Informare Locală”
  • Ec. Mihai Veronica sef birou Financiar – Contabilitate.Administrativ

Ședințe ordinare lunare și extraordinare, după caz.