Programe/Proiecte/ Strategii

Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea propune următoarele
programe culturale pentru perioada 2024 – 2028:
1. PROFESIE ȘI PROFESIONALISM!
Programul vizează formarea și perfecționarea personalului
bibliotecii; colaborarea între specialiștii din biblioteca județeană și
bibliotecarii din județ prin întâlnirile trimestriale; schimburi de experiență
cu specialiști din bibliotecile din țară și străinătate; participarea la sesiuni
științifice specifice, conferințe, mese rotunde, programe și proiecte
culturale la care sunt invitați; inițierea de programe și proiecte culturale
care să implice colaborarea pe echipe a personalului existent în
bibliotecă și din afara bibliotecii.
2. INVESTIȚII ȘI TEHNOLOGIE!
Pentru a funcționa la standardele cerute de o societate în care
accentul tot mai mare se pune pe tehnologizare, pe digitizare și pentru a
fi la un click distanță de informația, documentul sau cartea pe care o
doresc utilizatorii și pentru a atrage cât mai mulți utilizatori, biblioteca are
nevoie de investiții și tehnologie.
3. LEGĂTURI EXTERNE!
Scopul acestui program este acela de a dezvolta relații și a încheia
parteneriate cu alte entități culturale în vederea diversificării activităților
organizate de bibliotecă.
4. NOUTĂȚI PE RAFTURILE BIBLIOTECII!
Programul are în vedere dezvoltarea fondului de carte și a fondului
documentar prin achiziții și donații.
5. LA UN CLICK DISTANȚĂ!
Programul este dedicat informatizării, organizarea de cursuri IT.
6. DESCOPERĂ TRECUTUL, CONSTRUIEȘTE-ȚI
VIITORUL!
Programul are ca obiectiv principal descoperirea, cunoașterea și
punerea în valoare/popularizarea/promovarea patrimoniului cultural local,
regional și național.
7. NE JUCĂM, ÎNVĂȚĂM, NE EDUCĂM!
Programul se referă la organizarea de diferite activități educative,
recreative pentru copii/tineri, pe diferite categorii de vârstă, prin metode
nonformale.
8. APARIȚII EDITORIALE!
Programul urmărește editarea revistei bibliotecii cu apariția on-line,
bianuală, în care să se prezinte activitățile, achizițiile și donațiile de cărți
și documente, articole omagiale/comemorative privind
personalități/evenimente de importanță locală, regională și națională.
Editarea monografiei Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea; o
monografie a bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea;
volum de studii rezultate al sesiunii bibliotecii; fly-ere, pliante pentru
promovarea activităților bibliotecii dar și a bibliotecii în sine.
8. TÂRGURI DE CARTE, EXPOZIȚII ȘI ÎNTÂLNIRI
TEMATICE!
Programul cuprinde organizarea de expoziții; lansări de carte;
organizarea târgului de carte; a sesiunii bibliotecii, organizarea de
activități răspunzând solicitărilor și invitațiilor altor instituții de cultură și
învățământ din orașul/județul Tulcea și din țară, organizarea de activități
culturale în parteneriat cu uniunile etnice din Tulcea și Constanța, cu
grupuri de reconstituire istorică etc.
1. PROIECTELE DIN CADRUL PROGRAMELOR:
1. PROFESIE ȘI PROFESIONALISM!
1.1. Cursuri de specializare și perfecționare;
1.2. Schimb de experiență;
1.3. Ziua Mondială a Cărții și a dreptului de autor, Ziua bibliotecarului
din România;
2. INVESTIȚII ȘI TEHNOLOGIE!
2.1. Lucrări de reamenajare a spațiilor bibliotecii folosind mijloacele
existente și identificarea resurselor necesare pentru ducerea la
îndeplinirea acestui proiect, dotarea din punct de vedere tehnic și
informatic, în condițiile în care, politica bugetară impune
reducerea cheltuielilor bugetare;
3. LEGĂTURI EXTERNE!
3.1. Încheiere de parteneriate cu alte entități culturale;
3.2. Proiecte culturale în colaborare cu alte instituții;
3.3. Contracte de sponsorizări;
3.4. Schimb interbibliotecar;
3.5. Schimb de experiență.
4. NOUTĂȚI PE RAFTURILE BIBLIOTECII!
4.1. Achizițiile de carte făcute de bibliotecă;
4.2. Donațiile de cărți primite;
4.3. Schimburi interbibliotecare;
4.4. Depozit legal.
5. LA UN CLICK DISTANȚĂ!
5.1. Cursuri de IT pentru copiii/tinerii care nu beneficiază acasă de
această tehnologie, pentru seniorii;
5.2. Cursuri limbă engleză pentru doritori;
6. DESCOPERĂ TRECUTUL, CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL!
6.1. Cunoașterea istoriei locale (ateliere educative/tematice privind
istoria orașului și județului Tulcea);
6.2. Obiceiuri și tradiții locale (organizare de ateliere specifice).
7. NE JUCĂM, ÎNVĂȚĂM, NE EDUCĂM!
7.1. Săptămâna altfel, biblioteca altfel!;
7.2. Ateliere educative tematice pentru copii, tineri și adulți, servicii de
educație permanentă;
7.3. Nocturna bibliotecilor (o noapte la bibliotecă);
7.4. Clubul de lectură (întâlniri/ discuții pe teme literare, încurajarea
creațiilor literare)
8. APARIȚII EDITORIALE!
8.1. Editare revista bibliotecii cu apariția bianuală;
8.2. Editare monografia bibliotecii județene;
8.3. Editare monografia bibliotecilor din județ;
8.4. Editarea fly-erelor/pliantelor, afișelor, invitațiilor și obiectelor
inscripționate pentru promovarea bibliotecii și a activităților
organizate;
8.5. Editarea unui pliant/broșură de prezentare a unei personalități
dobrogene;
8.6. Editare diplome colaboratori.
9. TÂRGURI DE CARTE, EXPOZIȚII ȘI ÎNTÂLNIRI
TEMATICE!
9.1. Târgul de carte/ festivalul cărții la Tulcea;
9.2. Ziua Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea;
9.3. Festivalul Mărțișorului;
9.4. Te iubesc, mamă!
9.5. Arta Sărbătorilor Pascale;
9.6. Festivalul Colindelor;
9.7. Expoziții tematice;
9.8. Sesiunea Științifică Națională a Bibliotecii Județene ”Panait
Cerna” Tulcea, organizată o dată pe an, cu participarea
specialiști din țară și străinătate;
9.9. Sesiuni sau conferințe organizate cu diferite ocazii, promovarea
de proiecte culturale, colaborări, evenimente istorice cu
importanță locală, regională sau națională etc.
2. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru
perioada de management
Pe lângă pachetul de programe propuse prin proiectul de
management, biblioteca va lua în considerare toate propunerile de
colaborare, adaptându-se la propunerile și solicitările primite pe
parcursul anilor, în funcție de bugetul pe care-l va avea la dispoziție și
personalul implicat. De asemenea, biblioteca va găzdui evenimente
culturale precum lansări de carte și expoziții.