Programe/Proiecte/ Strategii

Programe/Proiecte

Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea propune următoarele programe culturale pentru perioada 2018 – 2023:

1. Profesie și profesionalism!

Programul vizează formarea și perfecționarea personalului bibliotecii; colaborarea între specialiștii din biblioteca județeană și bibliotecarii din județ prin întâlnirile trimestriale; schimburi de experiență cu specialiști din bibliotecile din țară și străinătate; participarea la sesiuni științifice specifice, conferințe, mese rotunde, programe și proiecte culturale la care sunt invitați; inițierea de programe și proiecte culturale care să implice colaborarea pe echipe a personalului existent în bibliotecă și din afara bibliotecii.

2. Investiții și tehnologie!

Pentru a funcționa la standardele cerute de o societate în care accentul tot mai mare se pune pe tehnologizare, pe digitizare și pentru a fi la un click distanță de informația, documentul sau cartea pe care o doresc utilizatorii și pentru a atrage cât mai mulți utilizatori, biblioteca are nevoie de investiții și tehnologie.

3. Legături externe!

Scopul acestui program este acela de a dezvolta relații și a încheia parteneriate cu alte entități culturale în vederea diversificării activităților organizate de bibliotecă.

4. Noutăți pe rafturile bibliotecii!

Programul are în vedere dezvoltarea fondului de carte și a fondului documentar prin achiziții și donații. Avem în vedere și scanarea/digitizarea de cărți, ziare, documente privitoare la Dobrogea aflate în alte biblioteci din România, prin acorduri între biblioteci.

5. La un click distanță!

Programul este dedicat informatizării/digitizării fondului de carte/fondului documentar al bibliotecii și accesarea rapidă, de la distanță a acestor servicii. De asemenea, se au în vedere organizarea de cursuri IT.

6. Descoperă trecutul, construiește-ți viitorul!

Programul are ca obiectiv principal descoperirea, cunoașterea și punerea în valoare/popularizarea/promovarea patrimoniului cultural local, regional și național.

7. Ne jucăm, învățăm, ne educăm!

Programul se referă la organizarea de diferite activități educative, recreative pentru copii/tineri, pe diferite categorii de vârstă, prin metode non-formale (jocuri, vizionare filme și documentare, lectură, teatru, ateliere creative, expoziții, prezentări de carte pentru copii, seara de poveste).

8. Apariții editoriale!

Programul urmărește editarea revistei bibliotecii cu apariția on-line, bianuală, în care să se prezinte activitățile, achizițiile și donațiile de cărți și documente, articole omagiale/comemorative privind personalități/evenimente de importanță locală, regională și națională.

Editarea monografiei Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea; o monografie a bibliotecilor comunale și orășenești din județul Tulcea; volum de studii rezultate al sesiunii bibliotecii; fly-ere, pliante pentru promovarea activităților bibliotecii dar și a bibliotecii în sine.

9. Târguri de carte, expoziții și întâlniri tematice!

Programul cuprinde organizarea de expoziții; lansări de carte; organizarea târgului de carte; a sesiunii bibliotecii, organizarea de activități răspunzând solicitărilor și invitațiilor altor instituții de cultură și învățământ din orașul/județul Tulcea și din țară, organizarea de activități culturale în parteneriat cu uniunile etnice din Tulcea și Constanța, cu grupuri de reconstituire istorică.

Proiectele din cadrul programelor

1. Profesie și profesionalism!

1.1. Cursuri de specializare și perfecționare;

1.2. Schimb de experiență;

1.3. Ziua Mondială a Cărții și a dreptului de autor, Ziua bibliotecarului din România;

2. Investiții și tehnologie!

2.1. Achiziționare 20 PC-uri;

2.2. Raport expertiză infrastructură clădire;

2.3. Achiziționare mobilier;

2.4. Amenajarea spațiu foaier parter;

2.5. Realizare banner Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea și instalarea pe fațada clădirii dinspre strada Isaccei pentru o mai mare vizibilitate a bibliotecii;

2.6. Lucrări de reparații și schimbat gresie scări intrare în bibliotecă;

2.7. Amenajare birou informare, înscriere;

2.8. Amenajare sală lectură adulți;

2.9. Amenajare sală festivități;

2.10. Achiziționare scanner performant pentru digitizare colecții.

2.11. Achiziționare sistem RFID, primul modul;

2.12. Reamenajare sala împrumut copii;

2.13. Amenajare ludotecă;

2.14. Reparații sau înlocuire rame ferestre, a sistemului de deschidere;

2.15. Amenajare sală lectură copii;

2.16. Achiziționare sistem RFID al doilea modul;

2.17. Achiziționare modul Achiziții, Control Seriale TinRead.

3. Legături externe!

3.1. Încheiere de parteneriate cu alte entități culturale;

3.2. Proiecte culturale în colaborare cu alte instituții;

3.3. Contracte de sponsorizări;

3.4. Schimb inter-bibliotecar;

3.5. Schimb de experiență.

4. Noutăți pe rafturile bibliotecii!

4.1. Achizițiile de carte făcute de bibliotecă;

4.2. Donațiile de cărți primite;

4.3. Schimburi inter-bibliotecare;

4.4. Depozit legal.

5. La un click distanță!

5.1. Cursuri de IT pentru copiii/tinerii care nu beneficiază acasa de această tehnologie, pentru seniorii;

5.2. Cursuri limbă engleză pentru doritori;

5.3. Digitizarea colecțiilor.

6. Descoperă trecutul, construiește-ți viitorul!

6.1. Cunoașterea istoriei locale (ateliere educative/tematice privind istoria orașului și județului Tulcea);

6.2. Obiceiuri și tradiții locale (organizare de ateliere specifice).

7. Ne jucăm, învățăm, ne educăm!

7.1. Săptămâna altfel, biblioteca altfel!;

7.2. Clubul Seniorilor;

7.3. Ateliere educative tematice pentru copii, tineri și adulți, servicii de educație permanentă;

7.4. O seară de Poveste! (invitați surpriză, citirea unei povești pentru copii, concursuri și ghicitori);

7.5. Școala mămicilor (educația viitoarelor mămici și mămicilor);

7.6. Nocturna bibliotecilor (o noapte la bibliotecă);

7.7. Teatrul de păpuși Gulliver;

7.8. Clubul de lectură (întâlniri/ discuții pe teme literare, încurajarea creațiilor literare)

7.9. Clubul educativ pentru protejarea mediului înconjurător (titlul se va stabili în urma unui concurs);

8. Apariții editoriale!

8.1. Editare revista bibliotecii cu apariția bianuală;

8.2. Editare monografia bibliotecii județene;

8.3. Editare monografia bibliotecilor din județ;

8.4. Editarea fly-erelor/pliantelor, afișelor, invitațiilor și obiectelor inscripționate pentru promovarea bibliotecii și a activităților organizate;

8.5. Editarea unei broșuri de prezentare a unei personalități dobrogene;

8.6. Editare diplome colaboratori.

9. Târguri de carte, expoziții și întâlniri tematice!

9.1. Târgul de carte/ festivalul cărții la Tulcea;

9.2. Ziua Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea;

9.3. Festivalul Mărțișorului;

9.4. Te iubesc, mamă!

9.5. Arta Sărbătorilor Pascale;

9.6. Festivalul Colindelor;

9.7. Expoziții tematice;

9.8. Sesiunea Științifică Națională a Bibliotecii Județene ”Panait Cerna” Tulcea, organizată o dată pe an, cu participarea specialiști din țară și străinătate;

9.9. Sesiuni sau conferințe organizate cu diferite ocazii, promovarea de proiecte culturale, colaborări, evenimente istorice cu importanță locală, regională sau națională etc.

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management

Pe lângă pachetul de programe propuse prin proiectul de management, biblioteca va lua în considerare toate propunerile de colaborare, adaptându-se la propunerile și solicitările primite pe parcursul anilor, în funcție de bugetul pe care-l va avea la dispoziție și personalul implicat. De asemenea, biblioteca va găzdui evenimente culturale precum lansări de carte și expoziții.