Dezvoltarea și Prelucrarea Colecțiilor. Informare Locală

Compartimentul asigură:

  • dezvoltarea selectivă a colecțiilor prin achiziția de titluri curente si retrospective, donații, sponsorizări, depozit legal, schimb interbibliotecar, corelată cu cerințele de informare și schimbările socioprofesionale intervenite în componența populației deservite;
  • evidența primară și individuală a tuturor categoriilor de documente nou intrate în colecții;
  • descrierea bibliografică a tuturor categoriilor de documente intrate în bibliotecă;
  • stabilirea cotei documentului;
  • alcătuirea catalogului electronic al colecțiilor bibliotecii;
  • participarea în comisiile de inventariere a fondului de documente din compartimentele bibliotecii, în termenele prevăzute legal;
  • scoaterea din evidențele bibliotecii a documentelor casate sau pierdute și plătite de utilizatori;