Cabinetul de infomatizare

 1. administreaza si supravegheaza reteaua informatica a BJT, raspunde de instalarea si operarea in cadrul retelei informatice
 2. asigura conceptia unitara a sistemelor informatice si informationale destinate gestiunii si utilizarii datelor specifice activitatilor de biblioteca si informarii publice
 3. gestionarea si administrarea aplicatiilor WEB ale institutiei: (Catalog Electronic, s.a.) initiaza propuneri pentru optimizarea strategiei informatizarii pe termen mediu si lung
 4. asigura operativ interventii care ii stau in competenta
 5. acorda asistenta tehnica de specialitate compartimentelor institutiei in vederea utilizarii aplicatiilor soft dedicate, a respectarii formatelor electronice de descriere bibliografica si a standardelor in domeniu
 6. asigura asistenta si instruirea permanenta a personalului de specialitate in utilizarea tehnicii de calcul
 7. sprijina personalul de specialitate in realizarea produselor culturale in sistem automatizat (CD-ROM-uri, clipuri, machete publicatii, s.a.), executa lucrari de procesare text si imagini, tehnoredactare, grafica computerizata, prezentari multimedia, pdf, etc.
 8. solicita ori de cate ori este nevoie asistenta firmelor care asigura serviciile Internet, asistenta soft si hard
 9. propune spre aprobare achizitiile de echipamente de tehnica de calcul, aplicatii soft, servicii de comunicatii, dotari si instalatii pentru modernizarea activitatilor si serviciilor institutiei; elaboreaza specificatiile tehnico-functionale in cadrul procedurilor de achizitie publica, participa la receptia si instalarea echipamentelor ca specialist
 10. propune spre aprobare achizitiile de echipamente de tehnica de calcul, aplicatii soft, servicii de comunicatii, dotari si instalatii pentru modernizarea activitatilor si serviciilor institutiei; elaboreaza specificatiile tehnico-functionale in cadrul procedurilor de achizitie publica, participa la receptia si instalarea echipamentelor ca specialist
 11. concepe programe la solicitarea personalului de specialitate, in scopul unei mai bune organizari, structurari si comunicari catre public a informatiilor si referintelor
 12. concepe programe la solicitarea personalului de specialitate, in scopul unei mai bune organizari, structurari si comunicari catre public a informatiilor si referintelor
 13. conlucreaza cu servicii similare ale altor biblioteci judetene si locale pentru optimizarea activitatii in domeniul informatizarii
 14. intocmeste periodic statistica operatiunilor in sistem automatizat executate de personalul de specialitate
 15. asigura realizarea materialelor publicitare curente (afise, pliante, invitatii, diplome, anunturi, s.a.), participa la realizarea actiunilor de promovare a activitatii institutiei
 16. asigura servicii contra cost utilizatorilor (transfer pe discheta sau CD, tehnoredactare, listare, s.a.)
 17. actualizeaza datele in programul Lex Expert
 18. realizeaza macheta revistei Lectura publica
 19. propune activitati de instruire, formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu strategia informatizarii institutiei si cerintele exprimate la nivel national
 20. participa la realizarea de studii, analize si sinteze privind nivelul actual si perspectiva informatizarii unor activitati specifice institutiei