Legislația Bibliotecii Județene Tulcea

Legea 156 din 8 mai 2009 – pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

Legea 209 din 2 iulie 2007 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

Legea 334 din 31 mai 2002 ***Republicată – Legea bibliotecilor. Text țn vigoare începand cu data de 13 iulie 2006

Legea 594 din 15 decembrie 2004 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale

Ordin 2338/5286 din 26 iulie 2004 – privind aprobarea Regulamentului pentru împrumutul interbibliotecar

Legea 593 din 15 decembrie 2004 – pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

Legea 111 din 21 noiembrie 1995 ***Republicată – privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

ORDIN Nr. 2017 din 12 mai 1997

Ordinul MC 2249 – 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă