Recomandarea lunii

Marta-Lucia Albu. Editura Muzeului National al Literaturii Romane, 2013 Un studiu sedpre moralistii romani n-a fost abordat in Romania, si acest lucru ne-a determinat sa intreprindem acest proiect, in incercarea de a contribui intr-o masura considerabila – daca se poate – la aprofundarea operelor cu caracter moralist si in aria noastra culturala.

Alina Daniela Crihana. Editura Muzeului National al Literaturii Romane, 2013 Atunci cand travaliul de reconstituire/ interpretare a istoriei este asumat de grupuri aservite comandamentelor unei puteri discretionare, care pune demersul istoriografic in slujba propiriilor interese legate de construirea unei mitologii autolegitimatoare, istoria gliseaza in mod inevitabil spre fictiune, lasandu-se aglutinata, inglobata si, in cele din […]

Anca Popescu. Editura Muzeului National al Literaturii Romane, 2013 Imperiul otoman s-a caracterizat printr-o suma de factori institutionali, intr-o unitate neomogena si neuniforma, ceea ce a dat o coloratura aparte atat sistemului intern de guvernare , cat si relatiilor cu statele din afara cercului stricat al ”Casei Islamului” (Dar-al-Islam), intre care si principatele romanesti.