Recomandarea lunii

Existentialismul romanesc dintre cele doua razboaie nu este un abordare monografica a tinerei generatii romanesti din anii ’30, generatia Mircea Eliade, Mircea Vulcanescu, Emil Cioran sau Eugen Ionescu. Am incercat o abordare cu studii de caz care vizeaza personalitati definitorii (Mircea Eliade, Eugen Ionesc, Emil Cioran, Jeni Acterian) in jurul valorii de alte nume reprezentative, […]

Lucrarea de fata reprezinta o investigatie laborioasa in universul autohton romanesc, o incursiune intr-un mediu livresc construit, in aparenta, in mod arbitrar, ce-si propune sa analizeze un numar semnificativ de romane din literatura  romana, scrise de la inceputuri pana in 1989, cu scopul de a descoperi legile care guverneaza universal fictional din romanele romanesti, felul […]

Lucrarea a avut ca miza fundamentala panoramarea obiectiva a politicilor generate de ”batalia pentru Europa” in peisajul critic postdecembrist in vederea identificarii elementelor structurante ale unei ”marginalitati creatoare” viabile in cadrul recunoasterii europene a identitatii culturale romanesti.

Romania are un system al genitivului cu totul aparte, ceea ce a pus problem dificile analizei sintactice. Asa cum neregularitatile morfologice au o explicatie istorica, putem spune ca si sistemele sintactice atat de complexe si particulare ca cel al genitivului romanesc pot devein mai lesne de inteles daca li se cunoaste istoria. Acesta a fost […]

in contextual european si national, cercetarea pe care am realizat-o in cadrul proiectului postdoctoral a avut drept scop principal imbunatatirea uneia dintre resursele fundamentale create la si detinute de ICIA al Academiei Romane, membru in reteaua META-NET, si anume wordnetul romanesc, prin marcarea intre cuvintele continute a relatiilor derivative si etichetarea semantica a acestora atunci […]

Studiile consacrate lui Nicolae Spatarul si lui Antioh Cantemir, sunt rodul unor cercetari efectuate in biblioteci din Cehia, Polonia, Romania si Letonia. Materialul adunat a fost de mare ajutor in completarea unor pagini albe din biografia celor doi carturari si in abordarea, dintr-o alta perspectiva, a operei acestora.