S-a născut în anul 1875, în oraşul Tulcea. Este fiul arhitectului Poliekt Alexandrov (cel care a întocmit proiectul spitalului orăşenesc de pe Dealul Monumentului din Tulcea şi proiectul spitalului de boli infecţioase din Babadag). După ce a absolvit 7 clase, Vasili Poliektovici a devenit un foarte cunoscut meşter-tâmplar în urbea sa natală. La sfârşitul veacului s-a căsătorit cu Haritina, cu care a avut 8 copii (2 băieţi şi 6 fete). Unul dintre băieţi – Epifan Alexandrov – a fost preot în Slava Rusă, judeţul Tulcea, în perioada 1935-1982.

Vasili Poliektovici Alexandrov a fost unul dintre oamenii activi ai comunităţii staroverilor din oraşul lui natal şi din alte localităţi ale Dobrogei: “Eu Vasili Poliektovici Alexandrov, am fost în Rusia, cum am scris mai sus”- menţionează autorul în cartea Letopiseţul tulcean, editată în anul 2002 de către CRLR, la Editura Kriterion din Bucureşti (traducere în limba română, prefaţă şi note de subsol de Ivan Evseev şi Svetlana Moldovan). Cartea, ce a văzut lumina tiparului la 42 de ani după dispariţia autorului, reprezintă pagini valoroase din istoria ruşilor lipoveni din România, cuprinzând perioada anilor 1846-1941 şi o consemnare din 1959. În finalul letopiseţului, autorul notează: “călugărul Visarion, fostul Vasili Poliektov(ici), Tulcea, 18 noiembrie 1959”.

Vasili Poliektovici, un om foarte credincios, se retrage în 1950 la Mănăstirea Uspenia (“Adormirea Maicii Domnului”) din Slava Rusă, judeţul Tulcea, unde va deveni călugărul Visarion. În 1959, la vârsta de 84 de ani, călugărul Visarion îşi va afla obştescul sfârşit în mănăstirea din Slava, unde şi este înmormântat.

Fragmente din Letopiseţ şi referiri la V. P. Alexandrov au apărut în Zorile şi în revista Datina ce apare la Constanţa. O recenzie a Letopiseţului tulcean a fost publicată în Kitej-grad (nr. 1/2003, autor Radu Părpăuţă).

Letopiseţul tulcean a fost prezentat la prima ediţie, din 1995, a seminarului ştiinţific naţional al ruşilor lipoveni de la Sarichioi, judeţul Tulcea, de către Andrei Ivanov şi Svetlana Marchelov, iar în noiembrie 1995 de către Andrei Ivanov la conferinţa internaţională de la Moscova Tradiţii: rezultate şi perspectivele cercetătorilor complexe ale credinţei de rit vechi (comunicarea Activitatea de cronicar a staroverului-lipovean Vasili Poliektovici Alexandrov a fost publicată în culegerea de referate ştiinţifice Mir staroobreadcestva, Moscova ROSSPEN, 1998).