În regia lui Dumitru Cerna, a apărut de curând volumul „Panait Cerna. Tăcere și lumină. Poezii”1. Despre valoarea acestei apariții se pronunță chiar Dumitru Cerna, cel care semnează Nota asupra ediției:

Ediția de față, considerată de noi, pe bună dreptate, ediția critică a poeziilor lui Panait Cerna, reproduce toate poeziile lui Panait Cerna descoperite până acum, preluate în două ipostaze: I. Cuprinsul, în amănunt și în ordinea stabilită de autor, al volumului de debut, singurul antum al poetului nord-dobrogean. Ediția critică a fost prelucrată după un exemplar original din ediția princeps, legat particular, cumpărat de la un anticariat din Cluj-Napoca, cu 800 de lei, exemplar cu dedicația autorului, scrisă cu cerneală neagră, decolorată și cu o ușoară modificare a anului: Domnului general N. Constantinescu în semn de nestrămutată recunoștință, Cerna, Charlothenburg, 22/I/1910, și II. Poezii necuprinse în volumul de debut, publicate în periodice ori publicate în volume colective, antologii, monografii. Pentru poeziile preluate din edițiile postume, am folosit ediția Panait Cerna, Poezii, Antologie, postfață și bibliografie de Ion Dodu Bălan, Editura Minerva, București, 1981. (…) Am mai spus-o, această ediție reunește acum în cuprinsul ei toate poeziile publicate şi nepublicate în volumele de până acum, variante ale unor poezii rămase necunoscute şi scoase la lumină prin grija unor cercetători iubitori ai poeziei lui Cerna, multe dintre ele răspândite prin periodice de‐a lungul unui veac și mai bine de posteritate, modificări ce se impuneau a fi operate. Cu această ediție critică, avem imaginea relevantă a operei poetice a lui Panait Cerna, poetul care a recunoscut în Iisus pe Cel ce vine.

Tot în Notă…, Dumitru Cerna, după ce aduce cuvenitele mulțumiri consultantului științific al volumului, profesorului și publicistului Mihai Marinache, președintele Fundației Panait Cerna din Tulcea, precizează că, prin titlul pentru care a optat, se iese din monotonie (toate celelalte ediții, incluzând aici volumul de debut, numindu-se fără excepție Poezii), „Tăcere și lumină fiind semnificativ și frumos ca o idee care mi se pare că răspunde bine și momentului, comemorarea a 110 ani de la Moartea lui Panait Cerna, sintagmă selectată din versurile autorului cu doctorat în Germania”2.

Consistent (57 de pagini), Studiul introductiv – intitulat Panait Cerna. Scepticul luminos – are la bază ideea că Întreaga poezie a lui Panait Cerna se construiește pe sistemul păpușii rusești. Poezia de iubire (ci nu poezia erotică, așa cum greșit au denumit-o comentatorii de până acum: dacă Panait Cerna a scris poezie erotică, atunci Emil Brumaru ce fel de poezie a scris?) – predominantă, încăpătoare, generoasă, dar și generală – adăpostește poezia de inspirație filosofică, iar aceasta, la rându-i, poezia de inspirație religioasă (p. 10), fiind asimilată premisa că, da, într-adevăr, prin gustul pentru poezia filosofică, prin întreaga sa recuzită imagistică, structură a lexicului și, uneori, chiar prin structura versului, Panait Cerna este un eminescian”, dar că „prin construcția poeziilor, însă, el se întoarce spre o fază romantică preeminesciană, dominată de retorism (p. 11). Tot în această secțiune găsim și pasaje din corespondența purtată între Dumitru Cerna și Mihai Marinache, reiterându-se „meritul incontestabil” al acestuia din urmă, cel care i-a pus primului la dispoziție poeme sau părți însemnate ale unor poeme necunoscute de Panait Cerna, cum ar fi – cât o revelație de zile mari – acela intitulat Cel ce vine, publicat de profesorul tulcean în revista pe care a înființat-o și o conduce3.

Tabelul cronologic este urmat de Partea I, Poezii cuprinde în volumul de debut4, Partea a II-a include Poezii necuprinse în volumul de debut, publicate în periodice ori în volume colective, antologii postume, monografii, iar volumul se încheie cu Referințe critice și Bibliografie.

Noapte de vară

Lacul tremură în roate,

Formele treptat învie:

Phoebe tremură pe toate

Răsărirea ei târzie…

Ce artist, ce geniu faur

Smulse clipei trecătoare

Luna, idolul de aur

Al perechilor în floare?

Ca o sufletească mană

Zboară străluciri sub astre, –

Dar în van aștern sub pană

Visul nopților albastre –

De rămâi viața toată

Singură, urând iubirea,

N-ai să înțelegi vreodată

Cât e de frumoasă firea…5

Dumitru Cerna (pseudonimul lui Dumitru Bobină; n. 11 mai 1955, Cerna / Tulcea) Poet, publicist. Studii filologice şi juridice la Cluj-Napoca. Licenţiat în ştiinţe juridice. Masterat în ştiinţe administrative. Doctor în filologie, 2008.

Debut absolut cu poezie în Tribuna, 1987.

Volume: Cireşe amare, versuri, 1993; Poeme translucide, versuri, 1996; Sceptic de rezervă, versuri, 1997; Pasărea Ibis şi Agresorul, versuri, 1998; Poeme dobrogene, versuri, ediţie bilingvă, versiune franceză de Rodica Lucia Crişan, 1999; 2000; 2006; Trist. Poeme bonsai, 2000; Între două pustiuri, versuri, antologie, 2001; Dumicatul de pelin, ediţie bilingvă, versiune franceză de Constantin Frosin, 2003; Magdala, versuri, 2005; Fiul. Poeme lutnice, 2006; Poeţii, eseuri, 2008; Panait Cerna, scepticul luminos, teorie, istorie şi critică literară, 2009, ed. a II-a, 2010; Poeţii 2, eseuri, 2010; Peştera din pom. Poeme caju (2012); Clujul administrativ 1992-2012. Dicţionar de persoane (2012); Dar dacă vine, versuri, 2013; Cartea lui Marcel. Gândită și alcătuită de Dumitru Cerna. Poeme ilustrate (2013); Simţul care va veni. Poeme aţipite (2014); Răscolitorul. Poeme paiduşcă (2015); Însoţirea. Micropoeme adâncate (2016); Despre iubire şi moarte. Microeseuri (2016); Presimţirea Transilvaniei. Din mărturiile unui fiu adoptiv, 2017; Din însemnările lui Simon Cireneul. Via Dolorosa. Publicistică 1975-1996 (2017); Din însemnările lui Simon Cireneul. A treisprezecea oprire. Publicistică 1997-2006 (2017); Din însemnările lui Simon Cireneul. Surâsul Golgotei. Publicistică 2007-2016 (2017); Portretul şi alte povestiri (2017); Presimțirea Transilvaniei. Exerciții de adorație la Centenarul Marii Uniri (2018); Inutila apocalipsă. Poeme marianice, 2018; A doua carte cu Marcel, 2018; Anul 93. O privire asupra fenomenului poetic clujean după 1989 până în 2000. Începutul unei renașteri, 2018; Urcarea în sicomor. Poeme nombriste, 2019; Pulberi. 65 de poeme alese (2020); Cartea de toamnă. Poezii 1993-2019. Ediție de autor (2020); Clujul politic și administrativ. 1992-2020. Dicționar de persoane, 2020; Ioan Alexandru. Autoportrete, ediție bilingvă, română-franceză, 2020; Victor Felea. Muțenia mea princiară (2021); Atotpustiul. Poeme neînserate (2021); Panait Cerna. Văd șoimi. Integrala poetică, 2021; Pavel Dan, poet al Câmpiei Transilvaniei. Pastelurile (eseuri) I (2021); Din însemnările lui Simon Cireneul. Încredințarea. Publicistică. 2017-2021 (2021); Ucraina crede în lacrimi. Poeme însoțitoare (2022); Luminătorul. Poeme stâmpărate, 2022; Pasărea cu clonț de rubin. Poezia Clipei. Dicționar-antologie (coautor, 2022); A treia carte a lui Marcel, 2023; Poemele adăpostirii, 2023; Panait Cerna, Tăcere și lumină. Poezii, ediție Dumitru Cerna, 20236.

1 * Cerna Panait

Format: 13 x 20 cm

Anul: 2023

ISBN: 978-606-17-2121-4

Pagini: 336

Ediție critică de dr. Dumitru CERNA

Notă asupra ediției, Studiu introductiv, Tabel cronologic și note de dr. Dumitru Cerna

Consultant științific al ediției: Prof. Mihai Marinache

2 Titlu preluat din poezia După furtună (Sonet), publicată în „Convorbiri literare”, 48, nr. 1, ianuarie 1914, p. 18

3 „Aegyssus Athenaeum”, anul III, nr. 1 (4), iunie 2021, p. 1-2.

4 Panait Cerna, Poezii, București, Editura Minerva, 1910, 178 de pagini.

5 Publicată în „Convorbiri literare”, LIV, nr. 4, aprilie 1922.