Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole (2 vol.). Buc., Hamangiu, 2013

Au participat la elaborarea acestei lucrări: Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Răducan, Andreia Constanda, Carmen Negrilă, Delia Narcisa Theohari, Marius Eftimie, Marcel Dumitru Gavris, Veronica Dănăilă, Flavius Pancescu. Toti autorii acestui studiu sunt ei înşişi practicieni, cu experienţa proprie în procedura civilă, dobandită în cadrul sau în faţa instanţelor de toate gradele, de aceea şi raportarea fiecăruia la textele pe care le-a comentat s-a făcut în aceeaşi manieră practică şi aplicată, la fel ca abordarea unui magistrat, avocat sau executor judecătoresc care aplică dispoziţiile codului în speţe concrete.

Comentariul noului Cod de procedură civilă a fost dificil de realizat. Profesorul Boroi şi echipa de autori care s-au implicat în realizarea acestei lucrări au constatat că noua reglementare „ascunde“ multe capcane. Astfel, autorii au fost nevoiţi să-şi extindă analiza, iar comentariile lor depăşesc, în final, peste 1800 de pagini, ceea ce determină publicarea cărţii în două volume.