Adriana Vizental. Metodica predarii limbii engleze. Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language. Iaşi, Polirom, 2008

Importanţa pe care a dobândit-o cunoaşterea limbilor străine i-a determinat pe educatori să conceapă noi metode de predare a acestora. În afară de simpla învaţare a vocabularului şi a regulilor gramaticale, elevii trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a interacţiona cu alţi membri ai grupului lor social, de a împărtăşi informaţii şi de a negocia sensul, de a folosi cunoştinţele lingvistice în mod funcţional şi strategic pentru a obţine efectul dorit. În acest scop, profesorul urmareşte simultan o varietate de aspecte şi aptitudini, astfel încât vocabularul şi gramatica, ascultarea şi exprimarea orală, citirea şi scrierea să fie predate într-un mod integrat. Recomandările practice şi exemplele incluse în volum le oferă (mai ales) tinerilor profesori sugestii utile pentru activităţile cu elevii.