S-a născut în anul 1893 la Mahmudia, unde a urmat clasele primare. A absolvit liceul din Tulcea în anul 1913, după care s-a înscris la Secţia de marină a Şcolii militare de artilerie, geniu şi marină. În anul 1915 a devenit sublocotenent. În timpul primului război mondial a avut o bogată activitate militară. În calitatea sa de ofiţer de marină, a făcut serviciul pe toate tipurile de nave ale Marinei Militare Române, ajungând deseori comandantul lor. După război, a fost trimis la studii de specializare în Italia de nord, la Spezia. La întoarcerea în ţară, a urmat studii în drept la Universitatea din Bucureşti, unde îşi ia şi licenţa.

În anul 1935 a fost delegat al Marinei la Conferinţa militară a „Micii Înţelegeri” (România, Iugoslavia şi Cehoslovacia), când i s-a conferit decoraţia „Ordinul Sf. Sava”.

În 1938 a fost numit comandant pe iahtul regal „Ştefan cel Mare” pe care a avut loc întâlnirea dintre regele Carol al II-lea, însoţit de N. Titulescu, cu regele Boris al Bulgariei şi Ministrul Muşanof, la Giurgiu. Aici s-a conferit decoraţia bulgară „Ordinul Sf. Alexandru”.

În 1939 a fost numit director al Armamentului în cadrul Ministerului Aerului şi Marinei, apoi trecut la Direcţia Construcţiilor Navale. În 1940 a devenit şef de Stat Major al Comandamentului Marinei, funcţie deţinută până în 1942, când a fost numit director general al administraţiei Stabilimentelor Industriale ale Marinei de la Galaţi (A.S.I.M.).

În februarie 1945 a fost numit secretar general al Subsecretariatului de Stat pentru Marină, având prilejul să participe la Şedinţele Consiliului de Miniştri şi la alte reuniuni guvernamentale. În această înaltă funcţie, a avut prilejul să lucreze direct cu mari personalităţi politice ale vremii, printre care Dr. Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraş şi alţii.

A fost avansat la gradul de contraamiral în 1945.

Iacob Bălan a fost membru al Societăţii române de Geografie, al Asociaţiei Române de Drept Internaţional, membru în Liga Navală Română, etc.

A desfăşurat o bogată activitate didactică, fiind director de studii şi profesor la Institutul Maritim din Constanţa, comandant al Şcolii Tehnice de Electromecanici, predând la Şcoala Navală matematicile, după dreptul maritim şi economia politică.

A ţinut numeroase conferinţe în ţară şi în străinătate referitoare la probleme de marină: „Importanţa mondială a bazinului Mării Negre”, „Regimul Internaţional al Strâmtorilor şi regimul Dunării”, etc.

În acelaşi timp contraamiralul Iacob Bălan a publicat nenumărate articole, studii şi cercetări de specialitate în reviste ca: „Natura”, „România militară”, „Revista marinei”, „Marea Noastră”, etc.

Sursa: Proiect Celisea, „Povești din arhivă”, în parteneriat cu I.C.E.M. și cofinanțat de C.J.T.