Paul BRAN s-a născut la data de 3 septembrie 1940 în comuna Topolog din judeţul Tulcea. A urmat cursurile Liceului teoretic „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (1951-1959) şi, ulterior, pe cele ale Facultăţii de Finanţe – Credit a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în perioada 1960-1965. Urmare a rezultatelor deosebite obţinute din perioada studenţiei a fost cooptat în corpul profesoral al Academiei de Studii Economice, la Catedra de Finanţe.

În perioada 1965-2006 a ocupat, prin concurs, toate treptele carierei universitare*.
În anul 1975 a obţinut titlul de Doctor în Economie, specialitatea Finanţe, pe baza unei teze de doctorat intitulată: „Decizia financiară în unitatea economică”. În acelaşi an a efectuat un stagiu de documentare şi perfecţionare în Elveţia, în cadrul Institutului de Înalte Studii Economice Internaţionale din Geneva, pe probleme privind relaţiile financiare şi monetare internaţionale.

În anul 1994 a efectuat un stagiu de documentare în SUA, pe probleme ale organizării, finanţării şi susţinerii liberei iniţiative şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. Profesorul Paul Bran a publicat numeroase lucrări de specialitate. Academia Română a recunoscut valoarea ştiinţifică a operei profesorului Paul Bran, premiind lucrarea „Economia valorii”. Pe parcursul activităţii didactice a condus seminarii şi a ţinut prelegeri la mai multe discipline. Activitatea de coordonare a cercetării ştiinţifice a studenţilor s-a concretizat în elaborarea a numeroase lucrări de diplome. În perioada 1990-1991 a condus Departamentul de Proiectare a Reformei Economice din cadrul Guvernului României.

În anul 1991 a înfiinţat Academia de Studii Economice din Republica Moldova unde a fost Rector de la înfiinţare până în anul 1994. În aceeaşi perioadă (1991-1994) a îndeplinit funcţia de Consilier economic al Guvernului Republicii Moldova. Între anii 1996 şi 2004 a deţinut funcţia de Rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, remarcându-se ca un veritabil promotor al modernizării acestei instituţii prestigioase şi creşterii eficienţei pregătirii studenţilor în funcţie de exigenţele actuale ale pieţii muncii. De asemenea, în calitatea sa de vicepreşedinte şi, ulterior, de preşedinte (ales la Congresul al IV-lea al AGER, 25 mai 2001) al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, a participat activ la viaţa comunităţii economiştilor, identificând întotdeauna cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta Asociaţia. În anul 2001, profesorului univ. dr. Paul Bran i s-a decernat Diploma de Excelenţă şi Medalia de Argint a Băncii Naţionale a României. A fost pentru prima oară când s-a acordat o astfel de distincţie unui economist român pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea ştiinţei economice şi la formarea economiştilor din România.

Lucrări de specialitate:

 • Managementul prin valoare, Editura Universitară, Bucureşti, 2009;
 • Finanţele şi politica financiară a întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2005;
 • Economia monetară, Editura ASE, Bucureşti, 2005;
 • Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 • Economica activităţii financiare şi monetare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003 (în colaborare Ionela Costică);
 • Comunicarea financiară, Editura ASE, Bucureşti, 2003;
 • Economica valorii, Editura ASE, Bucureşti, 2002;
 • Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
 • Relaţii financiare şi monetare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
 • Relaţii financiar-bancare ale societăţii comerciale: ghid practic, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1994;
 • Fascinaţia valorii, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992;
 • Mecanismul monetar actual, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984;
 • Decizia financiară în unitatea economică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980 etc.

Academia Română a recunoscut valoarea ştiinţifică a operei Profesorului Paul Bran, premiind lucrarea Economica valorii.

 

Activitatea economică şi universitară din Republica Moldova

În perioada 1991-1994, îl regăsim pe Profesorul Paul Bran în plină efervescenţă managerială în Republica Moldova, unde a înfiinţat prima instituţie de învăţământ economic superior, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), ocupând funcţia de rector.

În acelaşi timp a fost consilier pe lângă Guvernul Republicii Moldova pe probleme ale reformei economice, financiare şi monetare, având o relaţie specială de colaborare profesională cu primul-ministru moldovean de atunci. În această calitate a sprijinit elaborarea şi fundamentarea unor legi economice şi financiar-monetare vitale, printre care introducerea monedei proprii: leul Republicii Moldova (Ghinculov, 2010). Profesorul Paul Bran a avut un rol decisiv în procesul de înfiinţare şi organizare a Academiei de Studii Economice a Moldovei, alături de alte personalităţi, printre care se numără Mircea Snegur, primul preşedinte al Republicii Moldova, Valeriu Muravschi, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Matcaş, ex-ministru al învăţământului şi alţii. Academia de Studii Economice din Chişinău, înfiinţată prin Hotărârea nr. 537 din 25 septembrie 1991 a Guvernului Republicii Moldova, a avut scopul de a asigura economiei Republicii Moldova specialişti de înaltă calificare în domeniile financiar-bancar, management, marketing, relaţii economice internaţionale, informatică economică, statistică, contabilitate, audit etc. (Ghinculov, 2006). În această perioadă de pionierat, în care a condus în calitate de rector Academia de Studii Economice a Moldovei, a conceput şi dezvoltat structura universitară, reflectată prin creşterea constantă a numărului de studenţi, a numărului de facultăţi şi catedre. La temelia instituţională a noii academii, Profesorul Paul Bran a fost principalul arhitect.

 

Activitatea economică şi universitară din România

În perioada 1996-2004, Profesorul Paul Bran a deţinut funcţia de rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE), distingându-se ca un real promotor al modernizării acestei prestigioase instituţii de învăţământ superior şi al creşterii eficienţei pregătirii studenţilor în funcţie de exigenţele contemporaneităţii. În cadrul Biroului Executiv al Senatului ASE, Rectorul Paul Bran şi-a asumat, încă de la ocuparea funcţiei, ca atribuţie directă, procesul de modernizare a învăţământului din ASE. Acest proces a fost conceput într-o viziune de revigorare a tuturor structurilor şi fundamentat pe o serie de „transferuri în substanţa ştiinţei economice […], în forma de organizare a procesului didactic, în modul de conducere” a instituţiei în ansamblul său şi „în reflectarea realităţilor societăţii româneşti” (ASE, 2000). Astfel, dacă în 1994 rezultatele din cercetare erau zero, iar în 1995 însumau doar 7.000 lei, în perioada 1996-1999 din contractele de cercetare s-au încasat peste 3,5 miliarde lei (ASE, 2000). În anul 2001, Profesorului Paul Bran i-a fost decernată Diploma de Excelenţă şi Medalia de Argint a Băncii Naţionale a României, acordată pentru prima oară unui economist român, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea ştiinţei economice şi la formarea economiştilor din ţara noastră. De asemenea, în cadrul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, ca vice-preşedinte şi, ulterior, ales preşedinte, la Congresul al Economiștilor

Referințe: Amfiteatru Economic, vol. XVI, Nr.36, Mai 2014