Numele şi prenumele: BAUMANN VICTOR-HENRICH
Data şi locul naşterii: 22 iulie 1941, loc. HORIA, jud. TULCEA
Statutul marital: căsătorit
Adresa permanentă: Tulcea, str. Isaccei, nr. 29, bl. I7, sc.B, II, ap. 7
Telefon: 0240514219; 0722649146
E-mail victor_baumann@yahoo.fr

I. Tatăl
Numele şi prenumele: BAUMANN E. ADALBERT
Profesia: maistru instalator motoare electrice
Ocupaţia: electrician
Decedat 1970

II. Mama
Numele şi prenumele: BAUMANN I. ECATERINA
Numele de dinainte de căsătorie: MIHALOPOL
Profesia: secretar dactilograf
Ocupaţia: funcţionar
Decedată 1996

III. Soţia
Numele şi prenumele: BAUMANN T. VERONICA
Numele de dinainte de căsătorie: GHEORGHIESCU
Profesia: referent contabilitate bancară
Ocupaţia: funcţionar, pensionar
Decedată 2014

IV. Copiii
BRÎNDUŞA-DANA, căsătorită
COSMEANU, economist bancar

A. STUDIILE
1947-1957 – Cursuri primare, gimnaziale și liceale la Tulcea – Școala Medie nr.1.
1957 – Diplomă de Maturitate
1959-1964 – Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti;
1964 – Diplomat universitar, specialitatea: Istorie universală veche şi arheologie. Lucrare de licenţă: Raporturile dintre imperiul roman târziu şi lumea barbară din spaţiul carpato dunărean în secolul al IV-lea e.n.
1967 – Profesor cu grad definitiv în învăţământul pre-universitar
1973-1978 – Doctorand al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie
1978 – Examen de doctorat cu teza Contribuţii la cunoaşterea villa-ei romane în Dobrogea
1979 – Doctor în istorie al Universităţii Bucureşti
1985 – Cursuri de management cultural: Probleme de organizare şi conducere a instituţiei muzeale, în Centrul special de perfecţionare a cadrelor din CCES Bucureşti
1993 – Examen de grad ştiinţific, cercetător ştiinţific I
2004 – Expert în bunuri arheologice şi istoric documentare: arheologie antică – atestat de către Ministerul Culturii şi Cultelor

B. CARIERA
2007 – pensionar
2003 – 2007 – şef secţie istorie – arheologie în cadrul ICEM Tulcea
1990 – 2003 – director adjunct la Muzeul „Delta Dunării” Tulcea (1990-1992) şi la Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea (1993-2003).
1983 – 1989 – şef secţie istorie şi arheologie a muzeului „Delta Dunării” Tulcea
1971 – 1982 – muzeograf principal – secţia de istorie şi arheologie a Muzeului „Delta Dunării” Tulcea
1968 – 1970 – inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea
1964 – 1967 – profesor de istorie la Liceul nr. 2 Tulcea
1959 – 1964 – student la Facultatea de Istorie, Universitatea București
1958 – 1959 – suplinitor la Școala elementară Nalbant
1957 – 1958 – lucrător la Uzina electrică din Tulcea

C. CREAŢIA
1. Debut publicistic în 1969 în ziarul „Delta” (cotidian) din Tulcea, cu articolul „File de monografie tulceană”;
2. Debut științific: în 1971 cu „Note epigrafice”, în revista SCIV, tomul 22, nr. 4, Bucureşti, p. 593-599 – cu 5 inscripţii descoperite în aşezările rurale din nordul Dobrogei;
3. Debut literar în 2016 cu volumul de poezii „Versuri uitate”, București, Editura Granada;
4. Publicații ştiinţifice (rapoarte arheologice, note, articole științifice, studii de istorie și arheologie): 98, din care: – Studii și articole de istorie veche si arheologie = 53; Numismatica = 3; Epigrafie = 6; Muzeologie = 3; Note științifice = 8; Rapoarte de săpături arheologice = 26;
5. Publicații literare – poezie și proză în revistele tulcene și în revista Boema din Galați;
2016 – volum de poezii „Versuri uitate”, București, Editura Granada;
2017 – volum de poezii „Versuri târzii”; nuvela istorică „Sfârșit de mileniu”, București, Granada;
2018 – volum de poezii „Epistole din purgatoriul meu”, București, Editura Granada;
2019 – roman „Io, Lisandru”, Iași, Editura PIM;
2019 – proză scurtă –„ Povestiri pentru școlari”, București, Editura Granada;
6. Articole și lucrări de popularizare: – 69: în ziarul Delta Tulcea și în suplimentul său cultural,
înainte de 1989; după 1990, în revistele tulcene: Tafrali, Steaua Dobrogei, Seniorii tulceni, Nord Dobrogea Culturl, Îndrumătorul pastoral, Lumină din lumină; în rev. Noviodunum din Isaccea; în revista Elpis (=Speranța) a Uniunii Elene din România; în revistele buzoiene Origini și Independența României.
7. Cărţi de autor:
• Ferma romană din Dobrogea, Tulcea, 1983, 232 pag, 46 pl. cu ilustraţii, rezumate în limba franceză şi germană;
• Aşezări rurale antice în zona Gurilor Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural (sec. I-IV p.Ch), Tulcea, 1995, în colecţia „Biblioteca Istro-pontică”, seria Arheologie (1), 447 pag. text, 80 pl. cu ilustraţii, rezumate în limbile franceză şi engleză;
• Sângele martirilor, Constanţa, 2004, Bucureşti, 2005, în colecția „Izvoarele Creştinismului Românesc”, 231 pag. text, 36 figuri, 8 pl. cu planuri şi ilustraţii, rezumat în limba engleză;
• Prezenţa elenilor la Tulcea, Bucureşti, 2005, 143 pag. text, 113 fig. şi 47 pl. cu ilustraţii;
• Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009, Tulcea, 2010, în colecția „Biblioteca Istro-pontică”, seria Patrimonium (5), 243 pag. text cu ilustrații, rezumate în limbile română și engleză;
• Sângele martirilor, Constanța, 2015, ediția a II-a, în colecția „Biblioteca Istro-pontică”, seria Patrimonium (9), 273 pag. text, 48 figuri, 9 pl. cu planuri şi ilustraţii, rezumat în limba engleză;
• Prezenţa elenilor la Tulcea, Bucureşti, 2016, ediția a II-a, 147 pag. text cu 124 fig. şi 52 pl. cu ilustraţii, rezumat în limba engleză;
• Versuri uitate, București, 2016, Editura Granada;
• Sfârșit de mileniu, București, 2017, Editura Granada;
• File de istorie, Tulcea, 2018, Editura Studis Iași, 293 pag. text cu 280 fig.
• Io, Lisandru: întâmplări din tinerețea unui cavaler moldo-vlah, povestite de el însuși, Iași, 2019, Editura PIM;
• Povestiri pentru școlari, București, 2019, Editura Granada.

8. Cărţi și cataloage de expoziții, în colaborare: 7
• Judeţul Tulcea. Monografie, în col. Judeţele patriei, Bucureşti, 1980.
• La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire Romain (IIe-IVe siécles aprés J.-C.). Actes du IIIe Colloque Romaino-Suisse, La vie rurale dans le provinces romaines: vici et villae, (V. H. Baumann ed.), col. Bibl.IP, seria Arheologie (3), Tulcea, 1998.
• Des racines communes. Aveyron, France – Tulcea, Romanie (catalog de expoziţie, C. Micu, Steluţa Pârâu, Fr. Leyge, J. Delmas coord.), AACOOPI – Millau, 2003.
• Aspecte privind prelucrarea şi circulaţia metalelor în Dobrogea din preistorie până în Evul Mediu (catalog de expoziţie, G. Jugănaru coord.), Tulcea, 2005.
• Repere arheologice, cap.V, în Isaccea. Pagini de monografie, vol. I, (N. Rădulescu, O. Vladimirov coord.), Constanţa, 2007, p.187-224.
• Instituția Prefectului – Județul Tulcea, trecut și prezent (în colab. cu Raluca-Elena Petrov și Elena Franga), Constanța, 2012.
• The Late Roman Officina at Telița – Valea Morilor (Tulcea Country), Hogea Locality, în Atlas Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lover Moesia / Scythia Minor (1st – 7th AD),I; Editors: Viorica Rusu- Bolindeț, Cristian Aurel Roman, Monica Gui, Iulia-Alexandra Iliescu, Florin-Ovidiu Botiș, Silvia Mustață, David Petruț, Cluj-Napoca, 2018, p. 225-238.

9. Recenzii și comentarii la cărţile publicate de autor
• Albisteanu, M. 1996, Victor Henrich Baumann, Asezari rurale antice în zona Gurilor Dunarii. Contributii arheologice la cunoasterea habitatului rural (sec. I-IV p.Chr), Tulcea 1995, în ArhMold 19, 331-332.
• Barnea, A. 1985, V. H. Baumann, Ferma romana din Dobrogea, Tulcea, 1983, SCIVA 36, 4, 373-374.
• Ene, Silviu 2011, Victor Henrich Baumann, Noviodunum. Şantier arheologic 1995 – 2009, Editura Granada, Tulcea, 2010, 243 p., în Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, 271-272.
• Mantas, V. G. 1986, Victor Henrich Baumann, Ferma romana din Dobrogea, Tulcea, Muzeul
Deltei Dunarii, 1983, 279 p., 69 fig., în Conimbriga 24, Universidade de Coimbra (Portugal), 216-224.
• Mihăilescu-Bîrliba, L. 2011, , Victor Henrich Baumann, Noviodunum. Şantier arheologic 1995 – 2009, Editura Granada, Tulcea, 2010, 243 p. + figures dans le texte, în Studia Antiqua et Archaeologica 17, 230-233.
• Moga, V. 2006, Victor Henrich Baumann, Sângele Martirilor, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului,
Constanta, 2004, 231 p. + 9 planse, în Revista de Cultura Discobolul, anul 9, nr.104-105, Alba Iulia, 310-311.
• Nikolov, D. 1985, Victor Henrich Baumann, Ferma romana din Dobrogea, Tulcea, 1983, 231 p., 47 fig., în Arheologija (Sofia) 4, 48-51.
• Teodor, D. Gh. 2004, Victor Henrich Baumann, Sângele Martirilor, Ed.Arhiepiscopiei Tomisului, Constanta, 2004, 231 p. + 9 planse, în Peuce, S.N. 2 (15), 405-406.
• Zugravu, N. 2005, Victor Henrich Baumann, Sângele Martirilor, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului,
Constanta, 2004, 231 p. + 9 planse, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”,42, 773-774.
• Teodorescu Răzvan, Cuvânt înainte la cea de-a doua ediție a cărții Sângele Martirilor, Constanța 2015.
• Vladimirov, Olompiu , O surpriză… arheologică, în rev. Seniorii tulceni nr.4/iunie 2016, pag.6
• Bejenaru, Constantin, Mărturie târzie despre un arheolog împovărat cu dragoste de poezie, în rev.Boema nr.98-100/aprilie-iunie 2017, pag.102.
• Bejenaru, Constantin, Victor Bauman – un goliard în lumea modernă, în rev. Certitudinea nr.12/2018, pag.11.
• Șeitan, Gheorghe, „File de istorie” : De la Dacia preistorică la Sângele martirilor, în ziarul Delta nr 8035/ 30 august 2018, pag.7
• Calenic, Floarea, Versuri târzii de Victor Baumann, în rev, Seniorii tulceni nr.9/iulie-sept. 2017, pag.43.
• Netcu, Elena, Sfârșit demileniu – o nuvelă sub semnul destinului și al iubirii, în Steaua Dobrogei, serie nouă II, an 1, nr.2 – dec. 2018 (rev. de cultură editată de Asociația sciitorilor „Aegyssus” din jud.Tulcea), p.35-36.
• Calenic, Floarea, Istoria adevărată o fac cei care dețin și mintea și sabia”- cuvânt înainte la romanul „Io, Lisandru”, Iași 2019.
• Mihăilescu, Ernesto, Eroii nu aleg între datorie și sentiment, le respectă și le împlinesc, prefață la romanul „Io, Lisandru”, Iași 2019.
• Șeitan, Gheorghe, Învățăturile lui Victor Baumann către nepotul său (cronică la cartea Povestiri pentru școlari” de Victor Baumann, Ed. Granada, 2019), revista Steaua Dobrogei, nr.3, sept.2019

10. Referiri bibliografice în lucrari de specialitate
• Bărbulescu, M. 2001, Viața rurală în Dobrogea romană, Bibl. Tomitană 3, MINA Constanța, p.74, 75, 77-82, 87, 89-91, 97, 161, 164-165, 167-170, 177, 207, 210-211, 213; Fig. 18(I, II), 19, 20(I, II), 21(I, II), 22 -24, 26 – 28, 39/1-2.
• Bâltâc, A. 2011, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior și Thracia ( secolele I-III p.Chr.), București, 408, 415-416, 421-422, 443-446; Pl.V/1; Pl.XI/3; pl.XII-XIII.
• Covacef, Z. 2002, Arta sculpturala în Dobrogea romana, secolele I-III, Cluj-Napoca, 109, 112, 119, 128, 133, 260, 280, 283-284.
• Dincev, V. 1997, Rimskite vili v dnešnata balgarska teritorija, Sofia, 10, 14-16, 20.
• Dorutiu-Boila, E. 1980, Inscriptiile din Scythia Minor, V, Bucuresti, 258-259(nr. 244), 268(nr. 244 bis), 247-248(nr. 228-229), 252(nr. 234), 152-153(nr. 131).
• Juganaru, G. 2005, Cultura Babadag, vol. I, Constanta, 17, 20, 24-27, 29, 30, 37, 53, 56-58, 61-64, 70, 72.
• Krapivina, V. V. 1993, Olbija. Material’naia kul’tura I-II v.v.n.e., Kiev, 91, 238, 244, 248, 371.
• Oppermann, M. 2010, Das Frühe Christentum an der Westküste des Schwarzen Meeres und im anschliessenden Binnenland. Historische und Archäplogische zeugnisse, Beier& Beran, Langenweissbach, 84-90, 92, 95;Taf. 12.
• Popescu, Em. 2002, Satul în Scythia Minor (Dobrogea) în epoca protobizantina, în Omagiu lui Virgil Cândea la 75 de ani, Bucuresti, 143-156, fig. 2-6.
• Popoiu, P. 2001, Antropologia habitatului în Dobrogea, Bucuresti, 69-72, 169, 178, 201, 248.
• Smith, J. T. 1997, Roman Villas. A Study in Social Structure, London and New York, XXVII,
200, 2004 ; Fig. 54, 57.
• Suceveanu, A. 1998, Fântânele. Contributii la studiul vietii rurale în Dobrogea romana, 113, 129, 131-134, 138, 146, 150.
• Suceveanu, A., Barnea, A. 1991, La Dobroudja romaine, Bucuresti, 48-49, 80-81, 93, 108, 134, 138, 188, fig. 4-5.
• Zugravu, N. 1997, Geneza crestinismului popular al românilor, Bucuresti, 91, 238, 244, 248, 371.

11. Studii și articole de istorie veche si arheologie = 53
1972
• O „villa” romană la nord – vest de satul Horia (județul Tulcea), BMI 41, 4, 45-52;
• Noueaux témoignages chretiens sur le limes nord-scythique: la basilique á Martyriumde base époque romaine découverte á Niculitel (dép. de Tulcea), Dacia, N.S. 16, 189-202;
• Bazilica cu „martyricon” din epoca romanitatii târzii, descoperita la Niculitel, (jud. Tulcea), BMI 41, 2, 17-26.
1975
• Considerații asupra importului de amfore grecești în nordul Dobrogei, Peuce 4, 29-60.
• Observații arheologice asupra poziției și cronologiei asezarilor romane din zona de nord a Niculițelului, Peuce 4, 109-124;
• Considerații istorice în lumina săpăturilor arheologice de la Horia (jud. Tulcea),1971, Peuce 4, 29-60.
1976
• Noi dovezi arheologice referitoare la vechimea martirilor de la Niculițel, BOR 5-6, 579-583.
1977
• Proprietari funciari în Dobrogea romana, Peuce 6, 155-162;
• Câteva precizări rezultate din cercetarea monumentului paleocrestin din comuna Niculițel, jud. Tulcea, ActaMNap 14, 245-267;
1979
• La villa rustica de Niculițel (dép. de Tulcea), Dacia, N.S. 23, 131-146;
1989
• Cu privire la cultura viței-de-vie în nordul Dobrogei, în antichitatea romana, Revista Muzee și Monumente 31, 53-59;
1990
• Mărturii ale spiritualității populației autohtone din zona limes-ului nord-scythic în secolul al IV-lea e.n., RMI 2, 3-11;
1991
• Cultul lui Hercules în așezările romane din zona Poșta – Telița (jud. Tulcea), Peuce 10, 117-120 (1), 139-144 (2);
• O piesă deosebită de toreutică romană. Grifonul de la Telița, Pontica 24, 247-267;
1992
• Aspecte ale romanizării populației autohtone din zona Dunării de Jos în secolele I-IV e.n., în Probleme ale Istoriei naționale și universale, Chișinău, 62-87;
1993
• Appareils et edifices romains de caractère rural dans la zone du limes nord-scythique, în La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire Romain (IIe-IVe siécles aprés J.-C.). Actes du Ier Colloque Roumano-Suisse (D. Alicu, H. Bögli eds.), Cluj-Napoca, 163-172;
1995
• Bâtiments romains á destination spéciale dans la region de l’embouchure du Danube, în La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire Romain (IIe-IVe siécles après J.-C.). Actes du IIe Colloque Roumano-Suisse (R. F. Stolba, E. H. Herzig eds.), Berne, 211-230;
1996
• La céramique utilitaire du IVe siècle fabriquée par l’officina romana de Valea Morilor (Telita, dép. de Tulcea), în RCRF 33, Abingdon, 45-58;
1997
• La céramique utilitaire du IVe siècle fabriquée par l’officina romana de Valea Morilor (Telita, dép. de Tulcea), în Études sur la céramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Moesie Inferieure (Doina Benea ed. ),Timisoara, 31-53 (+ 14 planse);
1998
• Fermiers et autochtones dans la Dobroudja romaine, în La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire Romain (IIe-IVe siécles aprés J.-C.). Actes du IIIe Colloque Romaino Suisse, La vie rurale dans le provinces romaines: vici et villae, (V. H. Baumann ed.), Tulcea, 243-259;
2000
• Scurtă privire asupra ocupațiilor agricole din mediul rural al Dobrogei romane, în Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 – 2000), Tulcea, 231-246;
• À propos des premières basilques chrétiennes découvertes aux embouchures du Danube, în Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 – 2000), Tulcea, 247-256;
2002
• Italic elements in the Istro – Pontic Rural Region (2nd century B.C. – 3rd century A.D.), SAA 8, 141-152:
2003
• Noi săpături de salvare în așezarea rurala antică de la Telița- Amza, jud. Tulcea, Peuce, S.N. 1(14), 155-232;
• Autour de la pénétration de l’ancien chritianisme aux Bouches du Danube, în Hristianskov Nasavdiv Bizantii i Rusi, Simferopol, 48-6;
• Vestigii paleocreștine descoperite în mediul rural autohton de pe Valea Teliței, județul Tulcea, în Studia Historica et Theologica (Omagiu profesorului Emilian Popescu), Iasi, 169-183;
• Mărturii ale persecuțiilor religioase din zona Dunării de Jos în primele secole ale erei creștine, în colecția „Izvoarele creștinismului românesc”, Constanța, 99-113.
2004
• La città romana e bizantina di Noviodunum. Reperti archeologici, în Santelia S. (ed.), Italia e Romania. Storia, Cultura e Civilta a confronto, Bari, 113-132;
• Tipuri de locuință îngropată în așezarea autohtonă de epocă romană de la Telița–Valea Amzei, în Actele celui de al IX-lea Congres International de Tracologie: Tracii și lumea circumpontică, Chișinău, 107-11;
• The Gothic Church, în Aspects of Spiritual life in South Eastern Europe from Prehistory to the Middle Ages, Iasi, 249-257;
2006
• Au sujet de la possibilité de la préparation industrielle du poisson en Dobroudja ancienne în Actele Colocviului Internațional Orgame/Argamum. 40 de ani de cercetări arheologice (1965-2005); București – Tulcea- Jurilovca, 3-5 octombrie 2005, București, (în colab. cu A. Opait);
• PaleoChristian Churches in Roman Rural Enviroment, Studia Antiqua et Arh. 12, Iași, 119-133;
• Cultes romains agrestes – divinites archaïques sur le teritoire de la Dobroudja –Silvanus – Priapus, Ephemeris Dacoromana 13, Roma;
• Culte romane agreste – divinități arhaice pe teritoriul Dobrogei – Silvanus și Priapus, în L. Mihailescu-Bîrliba, O. Bounegru (eds.), Studia Historiae et religionis dacoromanae. In honorem Silvii Sanie, Bucuresti, 225-242;
• À propos des premières basilques paleo-chrétiennes découvertes à lʼembouchure du Danube.
Frȕhes Christentum Zwischen Rom und Konstantinopel. Acta Congressus Internationalis XIV Archaeologiae Christianae, Vindobonae 19-26. 9. 1999, în Studi di Antichità Cristiana LXII. Editionem curaverunt R. Harreither, Ph. Pergola, R. Pillinger, A. Pȕlz, Città del Vaticano – Wien, 825-831(Pars I); Tafel 21-23(Pars II).
2007
• Edificiile publice din aşezarea rurală romană de la Teliţa-Amza, jud.Tulcea, Peuce, S.N. 5, 187 – 204;
2008
• Ceramica terra sigillata de la Noviodunum, Peuce, S.N. 6, 207- 250;
• Despre începuturile vieţii romane la Noviodunum, Peuce 6, N.S., 189-206;
• Anciens témoignages chrétiens à Noviodunum. În : Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Tulcea, 219-227;
2009
• Lucernele de la Noviodunum, Peuce 7, N.S., 217-310;
• Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele I-IV p.Chr., Peuce 7, S.N, 193=216;
• Note referitoare la istoria veche a teritoriilor nord şi vest-pontice, în Zanoci , A., Arnăut, T., Băț, M. ( eds. ), Studia Archeologiae et Historiae Antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, Chişinău, 285–294;
• Les édifices publics appartenant a l’établissement rural romain Teliţa-Amza, département de Tulcea. În: Studia Antiqua et Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata ( Edidit Dan Aparaschivei ), București, 79-98;
• Old Christian Testimonies at the Danube Riverʼs Mouths, în The Christian Mission on the Romanian Territory during the first Centuries of the Church.The Acts of the International Symposium „1600 years since the falling asleep in the Lord of Saint Theotim I of Tomis”, Pontica Cristiana Colection ( No.1 ), Constanța, 64-82;
2010
• Introducere în studiul ceramicii fine de la Noviodunum, Peuce S.N. 8, 109-146;
2011
• Prezențe din mediul italic la Gurile Dunării în sec. II a.Chr.- III p.Chr., Peuce S.N. 9, 203-216;
2013
• Aspecte din viața spirituală a populației rurale din zona Gurilor Dunării în pragul noului ev creștin, Peuce S.N. 11, 67-100;
2014
• Prelucrarea fierului în officina romană târzie de pe Valea Morilor, Telița, pct. Hogea, Peuce
S.N. 12, 169-232;
2015
• Despre un relief dionysiac descoperit la Tulcea, Peuce S.N. 13, 91-106;
2017
• Cuptoare romane cu destinație specială în teritoriul Noviodunens, Peuce S.N. 15, 149-174;
• Instalații romane cu destinație specială în teritoriul Noviodunens, în Studia in honorem Florea Costea, la a 80-a aniversare. Volum îngrijit de ArchaeoTek – Paul Pavel – Ovidiu Sava, Brașov, 134-150;
2018
• The Late Romn Officina at Telița – Valea Morilor (Tulcea County), „Hogea” Locality, în Atlas of Roman Pottery Workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia/ Scythia Minor (1st – 7th Centuries AD), 225-238. Editors: Viorica Rusu-Bolindeț, Crkistian-Aurel Roman, Monica Gui, Iulia-Alexandra Iliescu, Florin-Ovidiu Botiș, Silvia Mustață, David Petruț. Edited on theOccasion of the 31-st Congress of the International Association Rei Cretariae Romannae Fautores, 23-rd – 30-th September 2018, Cluj-Napoca;

12. Numismatică = 3
1975
• Monede romane și bizantine provenite din nordul Dobrogei, Peuce 4, 133-174 (în colab. cu Gh. Poenaru-Bordea;
1977
• Monede bizantine anonime și skifate în colecția muzeului din Tulcea, Peuce 6, 207-226, (în colab cu Al. Popeea);
1996
• Aspecte ale circulației monetare de la Gurile Dunării în secolul al IV-lea p. Chr., Peuce 12, 243-284.

13. Epigrafie = 6
1971
• Note epigrafice, SCIV 22, 4, 593-599;
1977
• Despre un stâlp miliar descoperit la Mănăstirea Saon, Pontica 10, 325-332;
1980
• Deae Minervae, matri musarum, Peuce 8, 289-290;
1984
• Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de istorie și arheologie din Tulcea, Peuce
9, 207-233, 597-630;
2016
• Noviodunum. Un document epigrafic din perioada pre-municipală, în Ghiorghe Papuc/LXX/ om al cetății, Constanța, 71-80;
• Noviodunum. Un document epigrafic din faza pre-municipală, în Troesmis – A changing landscape. Romans and the Others in the Lower danube Region in the First Century BC – Third Century AD, Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7-10 of October 2015, Cluj-Napoca, 231-238.

14. Muzeologie = 3
1972
• Activitatea de cercetare știintifică a Muzeului Deltei Dunării de la Tulcea. Perspective, RevMuz 3, 229-233;
1983
• Ghidul Muzeului de arheologie ( în colab.), Tulcea;
2014
• Cu privire la reorganizarea expoziției permanente a Muzeului de Istorie și Arheologie (MIA) Tulcea, în Istro-Pontica 2. Studii și comunicări de istorie a Dobrogei (Actele Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice „Istro-Pontica. Tulcea – 505 ani de la prima atestare documentară”. Tulcea, 28-30 septembrie 2011), (editori : Aurel Stănică, Cristian Micu), Brăila, 221-255.

15. Note științifice = 8
1977
• De la Turcoaia la Niculițel. Mărturii și monumente vechi creștine, în < De la Dunare la Mare. Mărturii istorice și monumente de artă creștine>, Galați, 114-116:
1984
• La Venus de Iazurile, Peuce 9, 329-331;
• Repartiția terenurilor rurale din nordul Dobrogei romane, în Al VIII-lea Simpozion Național de Istorie și Retrologie Agrară a României, Craiova, 183-185;
1989
• Aspecte ale spiritualității populației autohtone de pe limes-ul nord-scythic, în secolul IV e.n., în lumina cercetărilor arheologice de pe valea Teliței, SympThrac 7, Tulcea, 365- 367;
1990
• Autohtoni la Gurile Dunării în epoca romană, SympThrac 8, Arad, 211-213;
1999
• The first Christian Basilicas in the Area of the Mouth of the Danube, in Frühes Christentum zwischen Rom und Konstantinopel, Weltkongress für christliche Archäologie, Wien, 19 – 26 sept. (rezumat;
2000
• Cripta martirică de la Niculțel, în Paleocreștinism și creștinism pe teritoriul României – secolele III-XI ( catalog de expoziție MNIR București, coordonator: dr. Luminița Dumitriu ), 12-1;
2001
• Un topor plat cu aripioare, din fier, descoperit la Telita – Amza, judetul Tulcea, Thraco- Dacica 22, 1-2, 205-209 (în colab. cu G. Juganaru);

16 . Rapoarte de săpături arheologice = 26
1972
• Considerații preliminare asupra bazilicii creștine din satul Niculițel (jud. Tulcea), Pontica 5,
547-564;
1975
• Noi mărturii istorice rezultate dintr-un sondaj arheologic, Peuce 4, 213-232;
1979
• Raport supra cercetarilor arheologice efectuate în „villa rustica” din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea), Materiale, Oradea, 237-246;
• Cercetări arheologice în zona Sarica – Niculitel, Materiale, Oradea, 197-203;
1980
• Cercetările arheologice din ferma romana de la Telița (raport preliminar), Materiale, Tulcea,
304-313;
• Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în „villa rustica” din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea). Repertoriul principalelor descoperiri, Peuce 8, 367-414;
• Observații topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40), în G. Simion și colab., Șantierul arheologic Troesmis, Peuce 8, 159-196;
1984
• Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Telița, punctul „La Pod” (jud. Tulcea) în anul 1980, Peuce 9, 51-65, 457-472;
• Raport cu privire la rezultatele cercetarilor arheologice de la Telita „IzvorulMaicilor” (județul Tulcea), 1979, Peuce 9, 41-49, 445-456;
1991
• Cercetări recente la bazilica paleocrestină din satul Niculițel (județul Tulcea), Peuce 10, 109-116 (1), 145-156 (2);
• Cercetări arheologice pe valea Teliței (jud. Tulcea). I. Sondajul de la Frecăței, Peuce 10, 109-116 (1), 111-138 (2);
• Un nou cuptor de ars material tegular descoperit în ferma romană târzie de la Telița, punctul „La Pod” (jud. Tulcea), Peuce 10, 105-107 (1), 103-110 (2);
1995
• Cercetări arheologice în zona ansamblului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea, Peuce 11, 303-338;
1998
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum). Campaniile 1995-1997, CCA. Campania 1997, 34 (în colab.;
1999
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 1998, 91, (în colab.);
2001
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct:Cetate, CCA. Campania 2000,108-109, (în colab.);
• Telița, com. Frecăței, jud. Tulcea, Punct: Amza, CCA. Campania 2000, 25;
2002
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2001, 157-159,(în colab.;
2003
• Isaccea, jud.Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2002, 156-157,(în colab.);
2004
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2003, 146-149,(în colab.;
2005
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct:Cetate, CCA. Campania 2004, 186-188,(în colab.);
2006
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2005, 181-187, (în colab.;
2007
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2006, (în colab.);
2008
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2007, (în colab.);
2009
• Isaccea, jud. Tulcea (Noviodunum), Punct: Cetate, CCA. Campania 2008, (în colab.);

17. Lucrari si articole de popularizare, în publicații de cultură – 69
1969
• File de monografie tulceană, în ziarul „Delta” (cotidian) din 21.05.1969, Tulcea;
1973
• Aegyssus, Delta, nr. 909, 29.01.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
• Ad Salicas, Delta, nr. 919, 06.02.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
• Aelianus, Ti. Plautius Silvanus, Delta, nr. 925, an 6, marți, 13.02.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
• Agathocles al lui Antiphilos, Delta, nr. 931, an 6, 20.02.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
• Agighiol, Delta, an 6, nr. 937, 27.02.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
• Basilica, Delta, an 6, nr. 979, 17.04.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
• Camena, Delta, an 6, nr. 1003, 15.05.1973, în rubrica Dicționar istoric dobrogean;
1976
• Pași prin istorie, Suplimentul ziarului „Delta” (luna mai);
1993
• Aspecte ale romanizării populației autohtone din zona Dunării de Jos în secolele I–IV p.Chr., Analele Tulcei, 11-31;
1997
• Niculițel. Monumentul paleocreștin, text pliant (ICEM și Consiliul Județean Tulcea), București;
2002
• Limes-ul scythic în secolul al IV-lea p.Chr., Buletinul de cultura istorica „Tafrali”. Periodic editat de revista de cultura Steaua Dobrogei, anul II, nr. 1-2 (3), decembrie, Tulcea, 7-13;
2003
• Noviodunum – Isaccea, Magazin Istoric, anul 37, 4 (433), aprilie, 57-60;
• Scurtă privire asupra aspectului etnic al Dobrogei în timpurile istorice, în Buletinul de cultură istorică „Tafrali”, anul III, nr. 1-2 (5), mai, Tulcea, 10-14;
2004
• Schiță istorică privind evoluția teritoriului actual al municipiului Tulcea, Steaua Dobrogei, an V, nr. 1-4, (21-22), iunie, Tulcea, 32-39;
• Tezaur arheologic, Steaua Dobrogei 6, nr. 1-2 (21-22), iunie, Tulcea , 3-6;
• Grecii de la Gurile Dunarii, în antichitatea elenistica si romana, Steaua Dobrogei, anul 6, 1-2 (21-22), iunie, Tulcea, 7-10;
• Sângele martirilor. Creștinismul timpuriu la Dunărea de Jos, „Tafrali”, anul IV, 1-2 (7), decembrie, Tulcea 11-14.
2005
• Amfore ștampilate la Histria, Ex Ponto 3 (8), an III, Constanta, 189-192;
2006
• Cetatea romană și bizantină Noviodunum. Repere arheologice, Steaua Dobrogei, an 8, 27-60, octombrie, 4-13;
2008
• Niculiţel – monumentul paleocreştin (text şi machetă grafică, pliant MIA Tl ), Tulcea;
• Tezaurul nord-dobrogean. O moştenire fabuloasă! (text pliant MIA Tl), în colab.;
2008
• Note referitoare la istoria veche a teritoriilor nord şi vest-pontice, articol publicat în revista Steaua Dobrogei, nr.1-2;
• Basilica, articol publicat în revista Steaua Dobrogei nr.3;
2010
• Vechi mărturii creștine la Gurile Dunării, în Îndumător pastoral, anul 2, nr.2, Tulcea, 337-367;
2011
• Cercetările arheologice din sectorul de sud-est al cetății Noviodunum, Steaua Dobrogei, an 13, nr.1-4 (49-52), decembrie ,45-52;
2013
• Bazilici paleocreștine din secolul al IV-lea d.Chr., în mediul rural al zonei de la Gurile Dunării, în Îndumător pastoral, anul 5, nr.5, Tulcea, 309-334;
2013 – 2014
• Aspecte din viața satelor dobrogene la începutul stăpânirii romane, Steaua Dobrogei, an 15, nr.1-4 (57-60), ian.-dec. 2013; an 16, nr.1-2 (61-62), ian.-iunie 2014, 43-48;
2014
• Aspecte din viața satelor dobrogene la începutul stăpânirii romane, în Nord Dobrogea Cultural (Periodic de cultură și informare editat de Centrul Cultural „Jean Bart”), nr.6/2014, 21-25;
• Aspecte din viața satelor dobrogene la începutul stăpânirii romane, în Armonii. Secolul XXI (Revistă de spiritualitate și cultură editată de Seminarul teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian”Tulcea ), an 8, nr.1(8), decembrie 2014, 68-75;
• Creta și civilizația minoică, 1, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România (iulie-septembrie), 39-41; 2 (octombrie – decembrie), 47-49;
• Între realitate și ficțiune, în Lumină din lumină, an.7, nr.2, decembrie 2014, 37-41;
2015
• Creta și civilizația minoică, 3, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România (ianuarie – martie), 51-54; 4 (aprilie-iunie),….;
• Grecia continentală și peninsulară. Cultura helladică și civilizația miceniană, 1, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România (iulie-septembrie), 42-44; 2 (oct.-dec.), 56-58;
• Crucea și simbolistica creștină în primele secole după Hristos, la Dunărea de Jos, în Îndumător pastoral, anul 7, nr.7, Tulcea, 330-344;
• Bazilici paleocreștine din secolul al IV-lea d.Chr., în mediul rural al zonei de la Gurile Dunării (I), în Lumină din lumină, an.8, nr.1, aprilie 2015, 37-41;
• Amintiri despre anticul Aegyssus(Geții), în Seniorii tulceni, revistă a Asociației „Seniori în acțiune” ,nr.1/ 2015, 4-6; Amintiri despre anticul Aegyssus(Romanii), în Seniorii tulceni, nr.2/2015, 6-8;
• Amintiri despre Aegyssus, în Nord Dobrogea Cultural ( Periodic de cultură și informare editat de Centrul Cultural „Jean Bart” ), nr.7/2015, 38-41;
2016
• Cel mai timpuriu lăcaș de cult parohial creștin din spațiul românesc. Bazilica paleocreștină de la Telița – Amza, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.3 (an II)/ 2016, 29-31;
• Biserica goților, în Lumină din lumină, an.9, nr.1, aprilie 2016, 49-52;
• Mitul lui Dionysos, în Îndumător pastoral, anul 8, nr.8, Episcopia Tulcii, 465-477;
• Grecia continentală și peninsulară. Cultura helladică și civilizația miceniană, 3, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România (ianuarie-martie), 42-44;
• Cultul eroilor în antichitatea romană a teritoriilor dunărene , în Nord Dobrogea Cultural (Periodic de cultură și informare editat de Centrul Cultural „Jean Bart”), nr.9/2016, 37-39;
• Arta rupestră a paleoliticului superior, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.5 (an II)/ sept. 2016, 40-42;
• Județul Tulcea între anii 1878-1918, în Nord Dobrogea Cultural (Periodic de cultură și informare editat de Centrul Cultural „Jean Bart”), nr.10/2016, 21-28;
• Informații istorice cu privire la teritoriul comunei Frecăței, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.6 (an II)/ dec. 2016, 16-19;
• Vechi biserici creștine ortodoxe din nordul Dobrogei, în Lumină din lumină, an.9, nr.2, dec. 2016, 47-50. Publicație editată de Parohia „Înălțarea Domnului” Tulcea;
2017
• Două monumente ale ortodoxiei creștine din nordul Dobrogei, în Noviodunum. Buletin cultural-informativ editat de Primărie, Gr.Școlar „G.Brătescu”, Bis.Ortodoxă și Casa de Cultură din Isaccea, nr.49(19), martie 2017, 3-6;
• Informații arheologice și istoric-documentare referitoare la popularea Deltei Dunării, în Nord Dobrogea Cultural (Periodic de cultură și informare editat de Centrul Cultural „Jean Bart”), nr.12/2017, 32-35;
• Informații istorice referitoare la popularea Deltei Dunării, în Origini – Publicație editată de Fundația „Origini Carpatice”, seria I, anul 5, nr.3(44), martie 2017, Buzău, 25-28;
• Muzeul de istorie și Arheologie din Tulcea, în Independența Română – Independența prin cultură (Apare sub egida Fundației Literar-Istorice „Stoika”). Anul 3, nr.26 –martie 2017, București, 22-23;
• Muzeul de istorie și Arheologie din Tulcea, în Îndumător pastoral, anul 9, nr.9, Episcopia Tulcii;
• Cultul lui Silvanus în Dobrogea romană, în Noviodunum.Buletin cultural-informativ editat de Primărie, Gr.Școlar „G.Brătescu”, Bis.Ortodoxă și Casa de Cultură din Isaccea, nr.50 (20), august 2017, 3-6;
• Informații istorice privitoare la teritoriul actual al comunei Sarichioi, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune” , nr.7 (an III)/ Ian.-martie 2017, 7-10;
• Itinerar arheologic, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.9 (an III)/ iulie-sept. 2017, 45-47;
• Un centru de olărit din sec.al IV-lea p.Chr. descoperit la Telița, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.10 (an III)/ oct.-dec. 2017, 9-11.
• Un simbol cultual arhaic – grifonul, geniul protector al vieții, în Lumină din lumină, an.10, nr.2, dec. 2017, 64-66. Publicație editată de Parohia „Înălțarea Domnului” Tulcea;
• Grecia în perioada homerică, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România, iulie-dec. 2017;
2018
• Informații arheologice și istorice prvitoare la comuna Izvoarele, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr. 11(an IV)/martie 2018, 16-18;
• Neoliticul aceramic, în Seniorii tulceni, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.12(an IV)/ iunie 2018, 50-52;
• O informație epigrafică despre Noviodunum, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.13 (an IV)/ sept. 2018, 29-31;
• Grecia în perioada geometrică, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România, 1 (ian.-martie); 2 (aprilie-iunie) 2018, 82-84;
• Edificiul martiric de la Niculițel, în Eλπις =Speranța, Periodic al Uniunii Elene din România, 1 (iulie-sept.) 2018, 70-72; 2 (oct.-dec.);
• Biserica goților, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.14(an IV)/ dec. 2018, 46-48;
• Edificiul martiric de la Niculițel, în Origini – Publicație editată de Fundația „Origini Carpatice”, seria I, anul 6, nr.7(60), iulie 2018, Buzău, 36-39;
• Note, în Îndumător pastoral, anul 9, nr.9, Episcopia Tulcii, 426-430;
• Civilizații antice. A. Creta și civilizația minoică, în Steaua Dobrogei, s.n. II, anul 1, nr.1, mai 2018, 124-130;
• Grecia continentală și peninsulară. Cultura helladică și civilizația miceniană, în Steaua Dobrogei, s.n. II, anul 1, nr.2, dec. 2018, 124-130;
2019
• Aspecte ale prelucrării și circulației metalelor în Dobrogea romană, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.15an V/ martie 2018,….
• Cultură getică și civilizație romană la Gurile Dunării, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.16 an V/ iunie 2019, 33-36;
• Grecia în perioada homerică, în Steaua Dobrogei, s.n. II, anul 2, nr.3, sept. 2019, …
• Cavalerul Trac – Eroul geților, simbol al nemuririi, în Lumină din lumină, an.12, nr.1, aprilie 2019, 41-43. Publicație editată de Parohia„Înălțarea Domnului” Tulcea;
• Civilizația megalitică, în Seniorii tulceni, Revista Asociației „Seniori în acțiune”, nr.17 an V/ sept. 2019,…

D. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

1) Proiecte ştiinţifice

• 1972-1975 – Organizarea tematică şi muzeală a expoziţiei permanente de arheologie în cadrul Muzeului judeţean „Delta Dunării”;
• 1991-1992 – Elaborarea temei de proiectare în vederea realizării Proiectului de restaurare şi conservare a bazilicii martirice din satul Niculiţel (jud. Tulcea);
• 1995 – Organizarea și desfășurarea la Tulcea a celui de-Al III-lea Colocviu româno-elvețian cu tema La vie rurale dans le provinces romaines: vici et villae;
• 1998-2001 – Participare la programul UE „Ecos-Ouverture” – proiect de parteneriat MEF (Monitoraggio di bacini fluviali Europei = monitorizarea siturilor arheologice de epocă romană de pe cursul inferior al Dunării);
• 2000 – Iniţiator şi director al proiectului „Noviodunum – cercetare ştiinţifică şi valorificare turistică a sectorului de sud-est al cetăţii, 2000 – 2010”- în calitate de responsabil ştiinţific al Şantierului arheologic Noviodunum din anul 1995;
• 2006 – Realizarea proiectelor tematice de reorganizare a Muzeului de Istorie şi Arheologie din cadrul ICEM Tulcea, pentru: expoziţia Tezaurul nord-dobrogean; expoziția Lapidarium; expoziţia permanentă – Valori din patrimoniul cultural naţional în colecţiile Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea.

2) Iniţiative editoriale
• 1973 – Coordonator al rubricii culturale din ziarul local „Delta”, intitulată „Dicţionar istoric dobrogean”;
• 1980 – Peuce VIII, revista Muzeului „Delta Dunării” Tulcea – volum coordonat împreună cu Elena Lăzurcă şi Gavrilă Simion;
• 1994 – 2000 – Iniţiator şi redactor al colecţiei „Biblioteca Istro-Pontică”, Seria Arheologie, editată de ICEM-Tulcea din anul 1995;
• 1998 – Relizator al volumului 3 al Actelor Colocviului româno-elvețian „La politique édilitaire dans les provinces de l’Empire romain – II ème IV ème siècle après J.C. Actes du IIIe Colloque Romano-Suisse – La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae (Tulcea, 8-15 octobre 1995)”. Edités par Victor Henrich Baumann, Bibl. IP,Tulcea;
• 2003 – Peuce S.N., 1(XIV) – revista ICEM Tulcea, volum coordonat împreună cu Mihaela Iacob;
• 2007 şi 2008 – Peuce S.N., nr. 5 şi 6 – volume coordonate împreună cu Cr. Micu, Sorin Ailincăi, Florian Mihail şi Aurel Stănică;

E. Participări la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale

În străinătate: Veliko Târnovo, Bulgaria, 1979; Chişinău, Rep. Moldova, 1991; Berna, Elveţia, 1993; Viena, Austria, 1999; Chersones – Crimeea, Ucraina, 2002; Bari, Italia, 2002; Rodez, Franţa, 2004; Roma, Italia, 2005; Batumi – Trabzon, Georgia, 2006; Varna, Bulgaria, 2008. În România – internaţionale: Constanța, 1972; Mamaia, 1975 ; Tulcea, 1976; Tulcea, 1978; Constanţa, 1980; Deva, 1991; Timişoara, 1994; Tulcea, 1995; Murighiol, 1997;Tulcea, 2000 şi 2004; Iaşi, 2004; Drobeta-Tn.Severin, 2005;

Sesiuni naţionale de rapoarte arheologice, sesiuni și colocvii științifice: Bucureşti, 1971; Tulcea, 1980; Braşov, 1981; Vaslui, 1982; Ploieşti, 1983; Tulcea, 1984 şi 1989; Arad, 1990; Iași, 1991; Baia Mare, 1992; Cluj-Napoca, 1994; Brăila, 1996; Bucureşti, 1997; Călăraşi, 1998; Vaslui, 1999; Suceava, 2001;Covasna, 2003; Mangalia, 2005; Ploiești, 2006; Constanţa, 2006; Tulcea, 2007; Iaşi, 2008.

F. Distincţii

2004 – Ordinul Meritul Cultural în gradul de Ofiţer pentru cercetare ştiinţifică, semnat şi înmânat de Preşedintele României, la Bucureşti;
2004 – Premiul special pentru cartea de ştiinţă – Arheologie creştină: Victor Henrich Baumann, „Sângele Martirilor”, Editura Arhiepiscopiei Tomisului – la Salonul Internaţional de Carte, Ediţia a III-a, 19 -24 septembrie, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
2008 – Placheta onorifică: Pentru afirmarea spaţiului românesc în lume, „acordată D-lui Victor Baumann în noiembrie 2008 de către Studioul Regional Radio Constanţa în parteneriat cu autorităţile municipiului şi judeţului Tulcea, cu ocazia aniversării Radioului şi a sărbătoririi momentului revenirii Dobrogei la Ţară”;
2016 – Crucea Sfântului Iachint (pentru mireni), înmânată prin Gramată chiriarhală de P.S †Visarion, Episcop al Tulcii, în reședința episcopală din Tulcea, la 22 ianuarie 2016;
2016 – Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea – „Consiliul Local al Municipiului Tulcea prin Hotărârea nr.96/26 mai 2016. Primăria Municipiului Tulcea – conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Tulcea Domnului Victor Henrich Baumann, pentru valoroasa contribuție la cercetarea și punerea în lumină a mărturiilor de istorie străveche și veche a spațiului dobrogean, pentru prestigioasa activitate desfășurată ca om de cultură, arheolog și istoric, în domeniul muzeologiei și cercetării arheologice, atât pe plan național, cât și internațional”;
2016 – Cetățean de Onoare al Comunei Niculițel – „Consiliul Județean Tulcea. Primăria Comunei Niculițel . Consiliul Local Niculițel prin Hotărârea nr. 20/31 mai 2016. – conferă titlul de Cetățean de Onoare al Comunei Niculițel Domnului profesor doctor Victor Henrich Baumann, în semn de prețuire a întregii activități de cercetare, conservare și punere în valoare a martyrion-ului de la Niculițel. (Niculițel, 4 iunie 2016, de ziua Sfinților martiri Zotikos, Attalos, Kamasis, Philippos)”;
2018 – Cetățean de Onoare al orașului Isaccea, prin Hotărârea Nr.56/27.04.2018 a Consiliului Local al orașului Isaccea, privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al orașului Isaccea d-lui Victor H. Baumann;
2018 – Plachetă onorifică din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale și a Consiliului Județean Tulcea „ Domnului Victor Henrich Baumann – Cu prilejul aniversării Marii Uniri și a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă, în semn de înaltă recunoaștere și apreciere pentru contribuția adusă dezvoltării și promovării județului Tulcea, Noiembrie 2018, Tulcea”.