ZIUA I – 23 septembrie

Seria de evenimente culturale organizate cu prilejul aniversării a 140 de ani de la nașterea poetului tulcean Panait Cerna a debutat cu deschiderea oficială la care au luat parte organizatorii, reprezentanți ai autorităților locale precum și înalți invitați bisericești, oameni de cultură, bibliotecari din județul Tulcea, alți participanți, printre care amintim:

✒dr. Ligia Dima – Managerul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea;

✒Ștefan Ilie – Primarul municipiului Tulcea;

✒Mihai Huleni – Vicepreședinte Consiliul Județean Tulcea;

✒P. S. Visaron Bălțat – Episcopul Tulcii;

✒Carmen Simionescu – Președinte Asociația „Celisea”, organizator;

✒dr. Iuliana Titov – reprezentant ICEM Tulcea, partener;

✒Corina Emanuela Dobre – Managerul Bibliotecii „V.A. Urechia”, Galați;

✒Dragoș Neagu – Managerul Bibliotecii „Panait Istrati”, Brăila;

✒prof. Mihai Marinache

✒prof. Mihai Milian;

✒prof. Floarea Calenic;

✒prof. Victor Baumann;

✒prof. Adrian Pal.

Vorbitorii au elogiat opera și personalitatea lui Panait Cerna, arătând cu emoție importanța locală și națională a poetului.

S-au reamintit aspecte din viața sa, perioada grea, plină de lipsuri materiale, legată de studiile de la Berlin și Leipzig.

Un document aparte îl prezintă teza sa de doctorat în filozofie, „Lirica de idei” pentru care a primit calificativul „Magna cum laude”și care, ca element de studiu, dezvăluie o parte a gândirii filosofice a poetului.

Profesorul Mihai Marinache a prezentat volumul omagial „Panait Cerna – 140 de ani de la naștere” – Culegere de articole și studii despre viața și opera poetului, editat cu această ocazie.

Participanții au primit acest volum împreună cu alte materiale tematice, inclusiv o plachetă aniversară.

ZIUA a II-a – 24 septembrie

Cu mesajul de deschidere pentru cea de-a doua zi a seriei de manifestări culturale, Managerul Bibliotecii, dr. Ligia Dima, a prefațat conferințele tematice despre poetul și filozoful Panait Cerna.

Vorbitorii au reliefat aspecte dintre cele mai inedite din viața poetului, participarea sa la Societatea „Avântul” din Brăila, crâmpeie din perioada studiilor de la Berlin și Leipzig, dar și relația cu oamenii de cultură din țară, în special poeți și scriitori.

În mod esențial s-a zugrăvit tabloul acelor timpuri, cu o Dobroge abia alipită la Patria Mamă, în 1877, după aproape 400 de ani de stăpânire turcă, prin prisma anului nașterii poetului, la 1881.

A fost stabilit contextul acelor vremuri și efortul imens al populației de a se integra cultural după lunga ocupație otomană, pentru înțelegerea cuprinderii și importanței poeziei lui Panait Cerna, cel puțin prin raportare la acea perioadă din istoria noastră.

În programul zilei, s-au prezentat:

Prof. Mihai Marinache, „O reproducere incompletă a unei poezii de P. Cerna în edițiile critice oficiale („Triumf”/august 1901);

Prof. Mihai Milian, eseist, monografist, publicist, „Panait Cerna, fiul” (în corespondența cu familia);

dr. Corina Apostoleanu, Panait Cerna: portret de jurnalist și scriitor la început de secol al XX-lea;

dr. Iuliana Titov, Expoziția fotodocumentară „Panait Cerna”.

ZIUA a III-a – 25 septembrie

Ultima zi din ciclul evenimentelor omagiale dedicate poetului Panait Cerna a fost sărbătorită la Casa memorială din comuna Cerna alături de oficialități și invitați din alte județe.

După slujba de pomenire au luat cuvântul primarul comunei Cerna – Petre Sopu, managerul Bibliotecii – dr. Ligia Dima, Carmen Simionescu, din partea organizatorului, Asociația Celisea și alți invitați.

Festivitățile s-au încheiat într-o notă de voie bună, participanții delectându-se cu spectacolul artistic oferit de tinerii Asociației Altona din Cerna.

Adresând mulțumirile noastre tuturor celor care s-au implicat și au participat la aceste manifestări, cu gândul la colegele și colegii noștri din Bibliotecă, vă oferim spre lectură câteva versuri din poezia „Pârâul și floarea”:

Părâului se tânguieşte-o floare:

“Ce blând erai în vremuri mai senine!

Purtai în unde numai dezmierdare.

Plecată peste valurile-ţi line

Aveam tăria pururi lângă mine,

Iar noaptea-mi coborai şi-o stea pe-aproape.

Vorbind mereu de cer, de paradisuri,

Îmi strecurai în suflet foc şi visuri

Şi mă lăsai cu umede pleoape.

Şi mă plecam robită dezmierdării,

Mireasma mea o dăruiam suflării,

Şi zi cu zi te-aveam mai drag, blajine.

Căci steaua mea trăia numai prin tine

Şi tu-mi trezeai viaţa fără nume

Nelămuritul zbor spre altă lume;