Vectori ai fenomenelor  si proceselor socio-culturale, valorile sunt pe care se construieste si se dezvolta identitatea indivizilor si a grupurilor. Pe baza valorilor se fundamenteaza demersurile de cunoastere, fiind analizate, particularizat in functie de contextul tematic al culturii.