Sorin Cristea este prof.univ.dr. la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București, unde susține cursuri de pedagogie generală, managementul clasei de elevi și inovație în învățământ. A fost deputat în Parlamentul Romaniei, Comisia pentru Învățământ, secretar de stat în Departamentul „Învățământul Preuniversitar” din cadrul Ministerului Învățământului și Științei și director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. De asemenea, coordonează colecțiile „Idei pedagogice contemporane” și „Istoria gândirii pedagogice” la Editura Didactica și Pedagogică. Dintre volumele publicate, amintim Fundamentele pedagogice ale reformei învățământului (1994), Managementul organizației școlare (1996; ediția a II-a, 2003), Dicționar de pedagogie (2000; ediția a II-a, 2002), Studii de pedagogie generală (2004; ediția a II-a, 2009), Teorii ale învățării – modele de instruire (2005), Curriculum pedagogic (vol. I, coord., 2006; ediția a II-a, 2008).