Elaborate în conformitate cu noul curriculum școlar și urmărind toate textele literare de bază din manualele alternative, „Să dezlegăm tainele textelor literare“ își propun să abordeze operele vizate pornind de la noțiuni de teorie literară, tratate clar și concis.
Se urmărește fixarea competențelor de comunicare formate, precum și familiarizarea elevilor cu cerințele și exigențele examenului de capacitate.