Monumentul Independenței

La inaugurare, primarul oraşului, N. Comişani, adresându-se  înalţilor oaspeţi, arăta printre altele: „O dorinţă a Majestăţii Voastre a fost îndeplinită: Falnicul Monument al reanexării Dobrogei s-a înălţat pe acea stâncă frumoasă desemnată de Majestatea Voastră. El va vorbi posterităţii de vitejia dorobanţului şi a marelui Căpitan, Gloriosul nostru rege (…).

Distrus în timpul primului război mondial de trupele duşmane, monumentul va fi refăcut în 1935 prin grija arhitectului G.T. Ionescu, şeful Serviciului tehnic al oraşului, după macheta aflată la acea dată la muzeul militar din Parcul Carol din capitală. Din lipsa fondurilor băneşti, cele două elemente sculpturale – dorobanţ şi vultur – nu au mai fost realizate. Pe lângă vechea inscripţie a fost montată o a doua placă cu textul: „Acest monument distrus în 1916 de trupele de ocupaţie s’a refăcut în anul 1935”.Cu prilejul pregătirilor pentru sărbătorirea centenarului Independenţei de stat a României încep şi lucrările de refacere a monumentului.

Prin contribuţia tulcenilor şi a sculptorului Cristea Grosu monumentul a fost realizat în forma iniţială din 1899, cu excepţia plăcii de bronz care are un nou text: „Acest monument a fost ridicat de cetăţenii oraşului Tulcea în 1899 ca simbol al eroismului şi vitejiei poporului român în lupta pentru eliberarea de sub jugul otoman şi independenţa României”. Monumentul a fost inaugurat la 9 mai 1977.

(Postelnicu Valentina. Tulcea de altădată / Valentina Postelnicu. – Ediţia a 2-a. – Tulcea: Harvia, 2005, p. 145-146; foto nr. 10, p.15)
Fotografia Monumentului Independenţei – Ileana Ene (DJCCPCN)