Aura Christi. Planeta Israel. Buc., EuroPress Group, 2010

Volumul “Planeta Israel”, apărut în condiţii grafice spectaculoase, reprezintă rezultanta unui turneu de forţă întreprins de scriitorul Aura Christi în Israel. Participanţii la turneu sunt personalităţi de prim rang ale culturii şi literaturii române, care s-au pronunţat elocvent asupra temei turneului israelit “Contribuţia scriitorilor evrei la cultura romana”, între acestea figurând Leon Volovici, Moshe Idel, Biti Caragiale, Shaul Carmel, Mosari si altii. Volumul, care apare în policromie,, în afară de un text inspirat, conţine o seamă de fotografii, instantanee, realizate în policromie, reproduce în intenţia de a familiariza lectorul român, publicul larg, cu literatura română scrisă în Ţara Sfântă.