Semnal editorial de Petru ȚINCOCA
Salutăm apariția la Editura constănțeană „Ex Ponto” a unui prețios volum omagial* Olimpiu Vladimirov: „Pelerin prin amintirile apei”, volum editat de Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea.
Volumul de față are menirea de a omagia amintirea poetului tulcean Olimpiu Vladimirov (9 ianuarie 1942 – 12 august 2017), fondatorul Concursului Național de Poezie „Panait Cerna”, manifestare culturală care, anul acesta, va ajunge la a XLVIII-a ediție.
Este un mic semn de recunoștință pentru activitatea culturală pe care domnia sa a desfășurat-o, atât în calitate de membru al Uniunii Scriitorilor, Filiala Dobrogea, cât și în calitate de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Tulcea (1993 – 2016), dar și un mijloc prin care dorim să facem cunoscută poezia sa în rândul publicului larg, anunță în „Cuvânt înainte” îngrijitorul ediției, Bogdan Pascal. Acesta precizează că din volumele antume și din cel postum ale scriitorului „dobrogean prin excelență” a selectat „poemele cele mai reprezentative, urmărind, de-a lungul anilor, nucleele sale de gândire, temele favorite”; seria de poeme este completată cu articole – semnate de Olimpiu Vladimirov – despre personalități, evenimente culturale sau particularități cultural-istorice tulcene, la care se adaugă referințe critice.
Sub titlul „Un prieten de neuitat”, Ovidiu Dunăreanu, lectorul cărții, amintește întâlnirea cu Olimpiu Vladimirov, care a avut loc în toamna lui 1975 – eu aveam 25 de ani, el 33 -, când am participat, la Tulcea, la Festivalul de Poezie și Eseu „Panait Cerna”. Manifestarea a fost și este singura de acest gen din Dobrogea, care se petrece anual de peste patru decenii. Valoarea ei remarcabilă este configurată de numele marilor scriitori care au onorat-o cu prezența, de tinerii poeți și eseiști premiați în cadrul concursului său, de excelentele antologii tipărite, însumând creațiile acestora, și, nu în ultimul rând, de onestitatea, devotamentul și chemarea celui care a vegheat ca această sărbătoare a poeziei să aibă continuitate, înălțime și rezonanță în plan național, neobositul amfitrion, poetul și publicistul Olimpiu Vladimirov.
Cel omagiat este autorul volumelor „Confesiuni” (Tulcea, 1980), „Semn” („Ex Ponto”, Constanța, 2006), „Identitate” („Ex Ponto”, Constanța, 2008), „Adânc de fântână” („Ex Ponto”, Constanța, 2011), „Nimic mai mult” („Ex Ponto”, Constanța, 2013), „Recoltă de iluzii” (Editura „Tipo Moldova” Iași, 2014) și „Tăcuta mea credință” (Editura „Pim”, Iași, 2017, apărut postum). Poezii selectate din toate aceste volume constituie partea I a prezentului volum, „Poezii”.
Delta (din „Confesiuni”)
Apărată de cântec
Și de zborul păsărilor în fața soarelui,
Lângă pământul crud strigându-și
Întâia oară numele,
Delta rămâne un pandantiv la gâtul Dunării,
Un val de vocale bucurându-se către mare.
Numai aici duritatea aripilor întinse
Are sunetul orelor amiezii,
Iar soarele își poartă cămașa de mire
Scrobită de valurile mării,
Numai aici spaima păsării care uită să zboare
Este o necuvântată durere
Și metaforele poeților cuprind
Insule de poezie născute
După trecerea lor.
(p. 24)
După cum îi arată și numele („Publicistică”), partea a II-a a volumului este formată din articole scrise de Olimpiu Vladimirov și publicate în revista trimestrială „Ex Ponto” între 2010 și 2017. În acestea (ordonate cronologic), autorul scrie despre pictori tulceni, precum Adrian Pal și Gheorghe Enache, despre amintirile cuprinse de prof. Olga Andreescu în „Jurnal de Tulcea, 1979-1989-1992…”, despre monografia închinată de prof. Mihai Marinache revistei teologice tulcene „Viața adevărată” (1934-1941), despre jurnalul Laetiției Mitan Leonte, „Retrospectivă (memoria unui veac)”, despre volumul artistului plastic Adrian Pal, „Credință și culoare”, „Popasuri tulcene cu Gala Galaction”, despre teza de doctorat a cercetătoarei Lăcrămioara Manea, „Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean”, despre „Bisericile orașului Tulcea și slujitorii ei”, rodul trudei cercetătoarei Lelia Postolache, despre cele două volume, „Poezii” și „Studii de artă poetică”, reunite de profesorul și etnograful Mihai Milian sub genericul „Scrieri”, despre teza de doctorat a muzeografului și graficianului Ibrahima Keita”, „Istoria colecțiilor Muzeului de Artă Tulcea”, despre coregraful, cercetătorul și culegătorul de folclor Jora Roman („Portret în pași de dans”), despre „Oameni de știință tulceni: mic dicționar bibliografic”, realizat de bibliotecara Ioana Frunte-Lată, despre volumul de poezii „Versuri uitate”, al istoricului prof. dr. Victor Baumann, despre monografia „Progresele orașului port Tulcea între anii 1878-1948”, semnat de dr. Ligia Dima, „Remember Iacob Slavov (1911 – 2001), despre monografia dedicată Liceului de Arte Tulcea, realizată de prof. Adrian Pal și Traian Oancea cu ocazia celei de a 25-a ediții a Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „George Georgescu” și a 130 de ani de la nașterea marelui dirijor George Georgescu; în această secțiune a fost inclus și un interviu realizat cu Olimpiu Vladimirov de către Tănase Carașca, publicat în 2017 în Revista „Seniorii tulceni”.
„Considerațiile critice” (partea a III-a) sunt semnate de Marian Dopcea, Dumitru Mureșan, Șerban Codrin, Ernesto Mihăilescu, Gheorghe Bucur și Gheorghe Șeitan, iar evocările (IV, „In memoriam”), de către Gheorghe Șeitan, „Despre Olimpiu Vladimirov sau cum se poate vindeca fața urâtă a lumii”, și, respectiv, Sorin Roșca, „Zâmbetul din vis”. Capitolul V, „Note biobibliografice și distincții” încheie volumul.
Olimpiu Vladimirov a fost un om de o generozitate și deschidere cum rar ți-e dat să întâlnești în viață. A fost un spirit coagulant, cel care a făcut în permanență o legătură temeinică între literații, plasticienii și profesioniștii culturii din Tulcea și Constanța. Un alt dobrogean, de valoarea și devotamentul său, care să-i continue gestul, nu știu dacă se va mai afla curând. Să-l prețuim cu noblețe și de acum înainte și să-i păstrăm vie amintirea!, este îndemnul adresat de Ovidiu Dunăreanu în textul de deschidere, „Un prieten de neuitat”.
* „Pelerin prin amintirile apei. Volum omagial Olimpiu Vladimirov”
Editura „Ex Ponto”, Constanța, 2022 (299 pagini)
Volum editat de Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea
Coperta I, IV: Elena Orbocea
Ilustrație coperta I: Elena Orbocea
Ilustrații interior: Elena Orbocea, Laurențiu Midvichi
Tehnoredactare, corectură: Aura Dumitrache, Bogdan Pascal
Lector carte: Ovidiu Dunăreanu
Îngrijirea ediției: Bogdan Pascal