Internaționalizarea este o importanta dimensiune a lumii contemporane. Economia, comertul, mobilitatea forței de muncă, dezvoltarea sistemului mass-media, a internaționalizarii lumii universitare, a cercetării științifice generează probleme educaționale cărora trebuie să li se găsească o rezolvare, ceea ce este dificil dacă se rămâne la o reflecție asupra educației închisă în cadrele naționale. Fundamentală în intervenția pedagogiei comparate este contribuția sa la înțelegerea diferențelor și a asemănărilor semnificative dintre sistemele naționale de educație, precum și posibilitatea unei cooperări funcționale, în beneficiul reciproc, care nu obligă pe nimeni să renunțe la propria identitate. Astfel, ea își poate aduce din plin contribuția la elaborarea unei politici educaționale adecvate.