Metodica şi evaluarea pentru examenele de titularizare şi definitivare în învăţământ încearcă o abordare deosebită şi modernă a subiectelor de metodică ale celor două tipuri de examene şi se adresează, în egală măsură, învăţătorilor, educatorilor şi profesorilor.
Convinse fiind de importanţa acestor examene în viaţa oricărui cadru didactic ce se respectă, am hotărât atât să oferim un punct de sprijin candidaţilor la aceste examene, dar, mai ales, să facilităm înţelegerea abordării acestor subiecte. De aceea, volumul Metodica şi evaluarea pentru examenele de titularizare şi definitivare în învăţământ propune parcurgerea şi înţelegerea tuturor noţiunilor pe care le presupune rezolvarea acestor subiecte.
Volumul oferă informaţii teoretice, aplicaţii la clasă şi modele de rezolvare a subiectelor din anii anteriori.
Dacă sunt parcurşi temeinic şi cu responsabilitate toţii paşii pe care Metodica pentru examenele de titularizare şi definitivare în învăţământ îi propune, candidatul priveşte cu încredere spre examenul care îl aşteaptă.