Matematica trebuie studiată ca un mijloc serios de cunoaştere a lumii, numerele nefiind abstracţii în sine, ci simboluri care descriu valori ale lumii reale.
Noţiunile riguros ştiinţifice care trebuie învăţate în cadrul matematicii trebuie prezentate elevilor la nivelul posibilităţilor acestora de înţelegere.
Elevul, în procesul învăţării matematicii ,trebuie să fie subiect activ care, pe lângă însuşirea cunoştinţelor matematice învaţă şi anumite tehnici de investigare şi rezolvare cu caracter general.
În ciclul primar, învăţarea matematicii se face cu scopul de a deprinde elevii cu tehnica de calcul şi mai ales cu posibilitatea de a rezolva uşor orice problemă impusă de societate, de profesiunea aleasă. Studiul matematicii îşi propune să asigure pentru elevii formarea competenţelor de bază vizând: calculul aritmetic, noţiuni introductive de geometrie, măsurare şi măsuri.