Compartimentele ,,Mediatecă” și ,,Depozitul legal local. Colecții speciale” din cadrul Bibliotecii Județene ,,Panait Cerna” Tulcea vă invită la o seară de poezie și amintiri dedicată memoriei omului de cultură tulcean Olimpiu Vladimirov.

Evenimentul va avea loc luni, 12 august 2019, începând cu ora 16:00, la Sala ,,Mediateca” a Bibliotecii Județene ,,Panait Cerna” Tulcea.

,,La data de 12 august 2017 s-a stins din viață scriitorul Olimpiu Vladimirov, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A debutat cu versuri în revista Steaua (nr. 9/1958). Îndrumă activitatea cenaclului literar „Panait Cerna” (1968-1978) şi sprijină organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional de Poezie şi Eseu „Panait Cerna” (1975-2006). Colaborează cu versuri şi publicistică în presa judeţeană şi centrală: Delta, Inedit-Press, Dobrogea Nouă, România Liberă, precum şi la revistele de cultură Steaua, Tomis, Tribuna, Amfiteatru, Argeş, Cronica, Târgoviştea, Porto-Franco, Datini, Analele Tulcei, Steaua Dobrogei, Boema.

A îngrijit editarea unor antologii din creaţia laureaţilor concursurilor naţionale de poezie „Panait Cerna”, precum şi a următoarelor culegeri de versuri: Orele Patriei, Bucureşti, 1972 (în colaborare); Pe trepte de timp, Bucureşti, 1974; Cununa de cântec, Tulcea, 1975; Inscripţii pe columne de eroi, Tulcea, 1975; Cântarea României, Tulcea, 1977; Aniversare, Bucureşti, 1978.

Este prezent cu poezii în numeroase antologii: Miniaturi dobrogene; Epistole de pe malul mării; Dialoguri de pe malul mării; Nopţi şi zile în Delta Dunării şi Mila 23.

A îngrijit apariţia editorială a următoarelor volume: Panait Cerna – 120 de ani de la naştere (Constanţa, 2001) şi Panait Cerna – 125 de ani de la naştere (Constanţa, 2006).

De asemenea, în colecţia Basme tulcene. Arta povestitului în Dobrogea a îngrijit următoarele volume ce aparțin lui Gheorghe C. Mihalcea: Fluierul de izbândă (2003), Fata de la izvorul limpede (2003), Văr-viteaz (2004), Voinic la trei castele (2004), Pasărea măiastră-albastră (2005).

Volume publicate: Tulcea (album, coautor, Bucureşti); Confesiuni (versuri, Tulcea, 1980); Insula albă (în colaborare cu Marian Dopcea, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2003); Semn (versuri, Editura Ex Ponto, Constanța, 2006); Identitate (versuri, Editura Ex Ponto, Constanța, 2008); Isaccea, pagini de monografie, vol. I (în colaborare cu Nicolae Rădulescu, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008); Adânc de fântână (versuri, Editura Ex Ponto, Constanța, 2011); Nimic mai mult (versuri, Editura Ex Ponto, Constanța, 2013); Recoltă de iluzii (Versuri, Editura EX Ponto, Constanța, 2014).

Premii literare: Premiul revistei Tomis şi al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (2000); Premiul pentru poezie la Saloanele Naţionale de Carte „Ovidius“ (2002, 2003, 2006).”

Uniunea Scriitorilor din România: In memoriam Olimpiu Vladimirov. București, 16 Aug. 2017. Disponibil la: http://www.uniuneascriitorilor.ro/2017-08-16-in-memoriam-olimpiu-vladimirov