04.11.2016 Realitatea obiectivă, realitatea cărții, imaginația și realitatea trăită de autor se împletesc , în carte, după cum mărturisește autorul. Romanul ”Caranfilii” este „romanul unei familii” „care debutează  cu sfârșitul unui exod”, „eposul cuprinde faptele și gândurile a trei generații” Ernesto Mihăilescu. Familia evoluează  în societatea în care se găsesc  aspectele contradictorii: „îmbogățirea și sărăcirea, îndumnezeirea și diabolizarea, iar „reformele sterpe și devastatoare pentru învățământul românesc  fac să contureze învățământul  ca un personaj …”  E. Mihăilescu. „Literatura nu va dispărea niciodată” o citează pe Ana Blandiana, Doamna Floarea  Calenic, deoarece „o carte o accepți în momentul în care te atinge sufletește” și romanul ”Caranfilii” are această calitate. Un cumul de calități nespuse are cartea că ea constituie și o „monografie a satului dobrogean” T.  Carașca. Rămâne ca fiecare cititor să găsească și să savureze beneficiile și deliciile lecturii sale.
A.V.