Astăzi, în incinta Sălii de festivități a Bibliotecii a avut loc prezentarea cărții „Caleidoscop” a scriitoarei Tania Nicolescu.

„Volumul Taniei Nicolescu, adecvat intitulat „Caleidoscop” (editat de Total Publishing București, 2021) și alcătuit cu precădere din interviuri colectate în timp, vehiculează plusvaloare în spațiul cultural al târgușorului nostru, sporind șarmul unor notabilități sau adăugând tușe ultime efigiilor celor mutați la Domnul. Pe lângă aceste convorbiri luate unor figuri publice (majoritar tulcene), cartea mai include recenzii (mai curând cronici) literare și reflecții proprii (aproape eseuri) de puternică sensibilitate. O cultură solidă, o documentare stăruitoare și abilitățile empatice sunt premisele unui interviu memorabil. Înzestrată cu toate acestea, Tania Nicolescu se plimbă cu eleganță egală și prin literatură, și prin istorie, și prin artă, vădind o curiozitate care trădează, până la urmă, o uriașă pasiune pentru cunoaștere, însă și o neîndoielnică duioșie. Cu tact, își poartă la braț partenerii de conversație, având promptitudinea consonantă de a păși pe cărările alese de aceștia, dar fără a se abate de la traseul abia prefigurat. Interviurile Taniei Nicolescu sunt nu atât cu personalități, cât cu oameni, și povestesc vieți, nu etalează biografii.

Materialele Taniei Nicolescu sunt mai mult decât întrebări și răspunsuri, fiecare însemnând un periplu cultural pornind de la un subiect propus sau de la o temă convenită; ca atare, aceste chestionări nu vor creiona biografii exemplare, nici rețete ale succesului artistic, ci vor întrezări albiile unor destine.„ Petru Țincoca