Antologie de Dan C. Mihailescu. Bucureşti, Humanitas, 2012

„«Cinicul» Caragiale, «lucidul» Caragiale, satiricul, omul fără nici un Dumnezeu, «arhicanalia», «ultimul ocupant fanariot» al României, geniul, Maestrul, măscăriciul, «mimul genial», monstrul acuzat de leznaţiune, marele patriot şi nepatriotul (grec) Caragiale!… Care sunt principiile morale, care sunt constantele şi cat este credinţa conjuncturală

în cazul acestei inteligenţe nu o dată etichetate drept «demonica»? Alegând exclusiv din confesiunile directe (şi nu intermediate de opera literara) ale scriitorului din jurnalistică şi corespondenţă această suită de fragmente, cartea de faţă propune un Caragiale-esenţial, vorbind de dincolo de mulţimea măştilor sale.“ – Dan C. Mihailescu