Practicile educative moderne pun din ce în ce mai mult accent pe activizare, considerată premisa unei instruiri și formari eficiente. Volumul oferă repere teoretice și aplicative ușor de preluat, de adăptat și de utilizat în practicile participative, prezentând elemente operaționale de pedagogie activă și interactivă, designuri curriculare activizante, comentarii și sugestii didactice. Informațiile de ultimă ora, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de învățământ, vin în sprijinul studenților, formatorilor, teoreticienilor din domeniul științelor educației și cadrelor didactice care urmăresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.
Din cuprins:
Instruirea pedagogică – o provocare actuală • Caracterizarea generală a pedagogiei interactive • Profilul practicilor didactice activizante • Mecanisme de conexiune inversă • Mecanismul de feedforward • Metode de dezvoltare a spiritului activ • Reflecţia personală • Învăţarea bazată pe experiment • Învăţarea cooperativă • Învăţarea bazată pe jocuri didactice • Învăţarea electronică • Metode şi tehnici de dezvoltare a spiritului critic