În domeniul evaluării educaționale, metoda reprezintă un mod eficient de realizare a demersului în vederea atingerii obiectivelor de evaluare propuse. Metoda de evaluare este o cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoștintelor, de formare a deprinderilor și a capacităților testate, prin utilizarea unei diversități de instrumente adecvate scopului urmărit. Instrumentul de evaluare este parte integranta a metodei, fiind cel care concretizează la nivel de produs opțiunea metodologică a profesorului pentru testarea performanțelor elevului într-o situație educațională bine definită. Instrumentul devine partea operațională relaționată cu sarcina de lucru, prin intermediul căreia elevul demonstrează abilități și capacități specifice situației de evaluare; este cel care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât și demersul inițiat pentru a atinge scopul propus.
Metodologia evaluării rezultatelor școlare cuprinde mai multe forme și metode și pot fi grupate din perspectiva unor criterii variate. Teoria și practica evaluării discriminează între metodele tradiționale de evaluare și cele complementare. – Autoarea