Cartea pledeză pentru o fundamentare filosofică a imaginilor cu care operează comunicarea publică despre identitate. Ea propune câteva repere filosofice contemporane în acest proces față de care orice alte alternative sunt de salutat. Cartea se concentrează pe următoarele aspecte :
1. Problema identității;
2. Identitate națională vs. brand de țară;
3. Problema imaginilor și sfera imaginarului;
4. Simboluri, imagini și identități ;
5. Imagine și identitate – o interpretare inclusivă.
Ea invită la o reflecție sistematică asupra identății care mizează pe imaginii în spatele cărora stau abordări filosofice consacrate.