S-a nascut in 1938, in com. Carcaliu, jud. Tulcea. Urmeaza Scoala Pedagogica cu limba de predare rusa. Licentiat al Facultatii de filologie, sectia Limba si Literatura rusa – Universitatea Bucuresti (1960) si a Facultatii de limba si literatura romana (1969). Doctor in filologie cu teza „Sinonimia in graiul rus din Carcaliu” (1977).

Dialectolog, metodist, lingvist, istoric. Profesor universitar si prodecan la Facultatea de limbi si literaturi straine – Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti (din 1999). Este titular al cursurilor de Limba si literatura rusa, Didactica limbii ruse, Lingvistica generala, Bilingvism si interferente. Specializat in urmatoarele domenii: filologie, rusistica, lingvistica comparata, dialectologie, istoria culturii si civilizatiei ruse, istoria si cultura rusilor lipoveni din Romania, didactica limbilor straine.

Presedinte al Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania (1995-1996).
Coordonator al colectivului de elaborare a manualelor de limba si cultura materna pentru elevii rusi-lipoveni (1990-1998).
A elaborat prima Programa scolara pentru ciclul primar, gimnazial si liceal pentru „Limba si cultura materna” (1991) si Programa pentru predarea religiei in scoala pentru elevii rusi – lipoveni (1993).
A participat cu peste 250 de comunicari la numeroase congrese, conferinte si simpozione stiintifice nationale si internationale. A elaborat peste 80 de studii de specialitate, articole, cronici. Autor si coautor la numeroase volume, manuale, abecedare, dictionare, etc. A publicat, in tara si in strainatate, peste 170 de studii si articole de lingvistica comparata, bilingvism, etnologie, istorie a culturii ruse, didactica limbilor straine.

A redactat pentru a fi introduse pe Net (in programul Blackboord) prelegeri de Limba rusa contemporana, Limba rusa-curs practic, Istoria literaturii ruse pentru studentii anilor I-IV de la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Catedra de limbi germanice, slave si orientale, precum si prelegeri de Bilingvism si interferente pentru masterat online, inregistrate pe NET, 2006- 2007.

Este ctitorul invatamantului modern in limba materna al etniei rusilor lipoveni din Romania.
Membru fondator al Asociatiei profesorilor de limba si literatura rusa din Romania, al Centrului European de studii in probleme etnice de pe langa Academia Romana si al International Scholarty Association for researschers of old Ritualism – cu sediul la Moscova. Membru al Asociatiei Slavistilor din Romania, al Uniunii Internationale de Stiinte Antropologice si Etnologice (IUAES), cu sediul Ia Handbook (Anglia), membru al Uniunii Federale a Minoritatilor Nationale din Europa (Federal Union of European Nationalities – FUEN).

Volume si lucrari stiintifice publicate

Sursa informatii si fotografia: http://w2.spiruharet.ro/facultati/limbistraine/cadre/6e59827c2438abb11dba3f71d221b2e1.pdf