S-a născut pe 14 ianuarie 1968, în Jurilovca, judeţul Tulcea, copilărind în localitatea vecină Sarichioi. Este fiica cea mare a educatoarei Claudia Fenoghen din Sarichioi şi a profesorului de istorie Sevastian Fenoghen, fost deputat CRLR în perioada 1996-2000. După absolvirea Liceului Sanitar din Constanţa în anul 1985, a lucrat ca soră medicală la dispensarul din Sarichioi, apoi, în perioada 1988-1992, ca asistentă medicală la Dispensarul nr.9 din Tulcea. În perioada 1992-1997 a fost asistentă medicală la Spitalul Al Khalidi din Amman – Iordania. S-a reîntors în ţară, unde a absolvit în anul 2001 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Univesitatea Bucureşti, secţia rusă-engleză, iar în perioada 2001-2002 a urmat Masteratul – Studii culturale ruse – tot la Universitatea din Bucureşti. Din anul 2002 este doctorand în filologie rusă la Universitatea din Bucureşti, cu tema Modele culturale la ruşii staroveri şi reflectarea lor în literatură. A fost cu bursă de studii în Rusia în anul 1998.
În perioada 1988-1991 a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă din Tulcea, secţia Pictură, la clasa profesorului Gheorghe Neaţă. A avut o expoziţie de pictură în cadrul primului Festival al cântecului şi dansului ruşilor lipoveni, organizat de CRLR în anul 1995, la Sarichioi. A expus câteva lucrări în cadrul unei expoziţii de pictură la ambasada Federaţiei Ruse din România, în ianuarie 1996.
După absolvirea facultăţii, s-a angajat în 2001 ca redactor la Radio România Internaţional – Seviciul Rus, unde răspunde şi de emisiunea Ruşii lipoveni din România – istorie şi contemporaneitate, difuzată o dată la două săptămâni.
Este membru fondator al fundaţiei Nekrasovtî a ruşilor lipoveni din Sarichioi, înfiinţată în 1997.
La sfârşitul anului 2002, cu sprijinul CRLR, a publicat împreună cu sora ei, Elena Fenoghen, proză scurtă în volumul bilingv (româno-rus) 33/Aproape poveşti (Editura Kriterion, Bucureşti, prefaţă de Angara Nyiri; Elena fiind autoarea poeziilor din volum). O parte din povestirile – “Aproape poveşti” – a fost publicată în Zorile, înainte de apariţia volumului propriu-zis. În anul 2004, împreună cu tatăl, Sevastian Fenoghen, au publicat broşura Sarichioi – o enigmă a secolului XIX, în limbile română, engleză şi rusă, (editura Kriterion, cu sprijunul financiar al CRLR).
Colaborează cu Zorile şi Kitej-grad. Debutul ei literar a avut loc în 1999 în Zorile (nr.10), cu Povestire adevărată, în limba rusă.
Referinţele biografice i-au apărut în Zorile (nr. 6/1999, autor Sevetlana Moldovan, nr. 1/2001, autor Axenia Crasovschi).
A participat cu referate şi comunicări la diverse simpozioane ştiinţifice pe teme medicale şi filologice atât în ţară, cât şi în străinătate. Referatul “Cazania călugărului Nil” – document al credincioşilor de rit vechi din a doua jumătate a secolului XIX, prezentat în anul 2000 la simpozionul internaţional al CRLR, a fost publicat în volumul III – culegere de referate şi comunicări Cultura ruşilor credincioşi de rit vechi în context naţional şi internaţional (Editura Kriterion, Bucureşti, 2001), volum apărut cu sprijinul financiar al CRLR.