Donații

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea primeşte de la donatori, persoane fizice sau juridice, donaţii de publicaţii româneşti şi străine, în funcţie de valoarea informaţională şi de patrimoniu a acestora.

Potenţialii donatori trebuie să trimită o scrisoare de transmitere cu titlu gratuit cuprinzând lucrările pe care intenţionează să le doneze, în vederea realizării selecţiei titlurilor de interes pentru colecţiile bibliotecii:

  • pe adresa de mail: achizitii@tulcealibrary.ro;
  • pe adresa poștală: Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea, str. Isaccei, nr. 16 A, Tulcea, cod poștal 820165;
  • personal, la Compartimentul Marketing. Achiziții documente de bibliotecă – etaj III sau la secretariat – etaj II, în fiecare MARȚI și JOI, între orele 10:00 – 15:00.

În urma selecției persoana responsabilă va trimite un răspuns către ofertant în maxim 5 zile lucrătoare.