CRASOVSCHI AXINIA
CERCETĂTOR,
FILOLOG, REDACTOR

S-a născut pe 25 ianuarie 1967 în Jurilovca, judeţul Tulcea. A absolvit în anul 1992 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia rusă-română, a Universităţii din Bucureşti. În Perioada 1992-1995 a lucrat ca cercetător ştiinţific la Centrul european de Studii în Probleme etnice de comunicare socială (CESPECS) din cadrul Academiei Române din Bucureşti. S-a transferat în anul 1995 la redacţia periodicului Zorile al CRLR, unde a fost redactor până în anul 1998. În perioada 1993-1997 a fost asistent colaborator la Catedra de Limbă şi Literatură Rusă, Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, iar din anul 1998 şi în prezent este asistent universitar titular la aceeaşi catedră. Din anul 1995 este doctorandă la Universitatea Bucureşti, pregătind teza în domeniul stilisticii literare, cu tema Comparaţia în poezia Marinei Ţvetaeva.

A realizat o serie de anchete de teren privind diferite aspecte ale culturii şi spiritualităţii ruşilor lipoveni. A prezentat la diverse manifestări ştiinţifice şi a publicat numeroase studii şi articole privind tradiţiile ruşilor lipoveni, stihurile duhovniceşti păstrate de aceştia. A participat cu referate la toate cele trei ediţii ale simpozionului ştiinţific internaţional al CRLR Cultura ruşilor staroveri în context naţional şi internaţional (referate Cântecul popular religios la ruşii lipoveni din Dobrogea şi Ritualuri, credinţe şi obiceiuri legate de naştere şi botez la ruşii lipoveni din România au fost publicate în volumele I şi III, dedicate simpozionului internaţional al Comunităţii, cărţi editate cu sprijinul financiar al CRLR).

A fost la perfecţionări şi la cercetare în ţară şi străinătate, a obţinut diferite burse şi granturi:
– în 1998, iulie, în Ungaria –Budapesta, la cursurile Şcolii de Vară în domeniul Drepturilor minorităţilor Naţionale, organizate la Institutul european pentru tineret;
– în 1998, septembrie-decembrie, la Institutul “A.S. Puşkin” di Moscova, la Cursul de perfecţionare în domeniul pedagogiei, practicii şi predării intensive a unei limbi străine;
– în 1999, septembrie, la academia Europeea di Bolzano din Italia, la Cursurile Şcolii de Vară în domeniul Studiilor Europene;
– octombrie 2001 – iulie 2002, la Colegiul Noua Europa din Bucureşti, a avut bursă pentru cercetare în domeniul antropologiei Culturale; colegiul i-a sprijinit şi efectuarea unei călătorii de studii în Ţările Baltice (Letonia şi Lituania), în mai 2002;
– septembrie 2002 – iulie 2003, a beneficiat de bursă Fulbright – program pentru cercetare în domeniul Antropologiei culturale, Universitatea din Oregon, Eugene – SUA;
– martie 2003, la Institutul Internaţional al educaţiei din Houston, Texas , în cadrul programului Fulbright, a participat la Enrichment Seminar “Globas issues – global challenges: educasion and human resources”.

Este coautor al cărţii editate în anul 2000, cu sprijinul financiar al CRLR, Cântec despre oastea lui Igor (împreună cu Gheorghe Barbă şi Livia Cotrocea, Editura Kriterion, Bucureşti).
Referinţe biografice i-au apărut în:
– IREX magazine, 1996;
– revista Okteabr, Tarusa – Rusia, noiembrie 1996;
– revista Rezeknenskie vesti, Letonia, iunie, 2002;
– Zorile (nr. 1/2002, autor Ecaterina Martin, nr. 2. (/2003, autor SvetlanaMoldovan).

A fost membră a Consiliului Naţional al CRLR în perioada 1998-2002; membră a biroului executiv al CRLR între 1998-2000. Din anul 2000 şi în prezent este membră a comitetului de conducere al CRL-Bucureşti. Din 2002 este membră a Comisiei de editare carte a CRLR. Este redactor-colaborator al periodicului Zorile.