Commedia italiana del Rinascimento/ Comedia italiană din Renaştere, Vol. 1, 2. Bucureşti, Humanitas, 2012

“În comedia italiană din secolul al XVI-lea se situează şi se defineşte forma «modernă» de teatru, atât la nivelul dramaturgiei, cât şi la cel al spectacolului: în bogăţia de experimente se poate recunoaste o adevarată «invenţie a teatrului», a însuşi modului în care structura teatrală a fost concepută de către tradiţia europeană ce a urmat, cel puţin până în secolul XX”. Giulio Ferroni