Și în acest an școlar, este implementat, la nivelul municipiului Tulcea, de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Tulcea şi Asociaţia Viitorul sunteți voi! Tulcea, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională – Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Tulcea, Proiectul local “Cluburi antidrog” 2016-2017, proiect finanţat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea. Proiectul vizează dezvoltarea de abilităţi educative, în domeniul comunicării şi prevenirii consumului de droguri, la adolescenţii din mediul liceal, în vederea diseminării informaţiei către populaţia generală cu aceeaşi vârstă.
Astfel, în perioada 18 – 26 octombrie a.c., peste 60 de elevi reprezentând cele 10 licee din municipiul Tulcea au participat la cele 4 module şi la atelierul de lucru din cadrul sesiunii de informare susţinut, în condiţii optime, graţie sprijinului oferit de Biblioteca Judeţeană “Panait Cerna” Tulcea,  care a pus dispoziţie locaţia (sala de festivităţi, mediateca) şi suportul tehnic necesar.

Tematica abordată în cadrul sesiunii a fost adaptată problematicii actuale, elevii fiind familiarizaţi cu terminologia specifică, informaţi cu privire la riscurile asociate consumului de droguri licite şi ilicite, inclusiv cu privire la noile substanţe psihoactive (NSP) cunoscute sub denumirea de produse “etnobotanice” şi la ţigările electronice, dar şi iniţiaţi cu privire la tehnicile de comunicare între egali.

În ceea ce priveşte modalitatea de desfăşurare a sesiunii, aceasta a îmbinat educaţia formală cu cea non-formală, informaţiile teoretice fiind combinate cu metode atractive precum brainstorming, lucrul pe grupe, jocuri educative şi de cunoaştere.
Astfel, după susţinerea sesiunii, beneficiarii proiectului vor disemina, începând cu luna noiembrie, informaţiile asimilate în grupul de egali (elevii din liceele de provenienţă), în cadrul orelor de dirigenţie, folosindu-se de materialele-suport puse la dispoziţie de organizatori (mape, CD-uri, pliante, afişe, etc). Totodată, elevii interesaţi vor putea deveni voluntari ai CPECA Tulcea, şi ulterior, în funcţie de abilităţile de care dispun, să fie orientaţi şi către diferite tipuri de activităţi de prevenire a consumului de droguri în comunitate.

C.P.E.C.A. Tulcea – CENTRUL DE  PREVENIRE,  EVALUARE ŞI CONSILIERE  ANTIDROG TULCEA
Strada Isaccei nr. 24, Tulcea
Tel. Fax 0240 / 535 041;  e-mail: cpeca.tulcea@ana.gov.ro