Impact reprezintă un set de experiențe planificate de învățare, adresate liderilor Impact, cu scopul de a le oferi suport în lucrarea lor de facilitare a procesului de învățare din cadrul întâlnirilor Impact, folosind metodologia specifică educației prin experiență și a învățării prin serviciul în folosul comunității. Curriculum este structurat în arii de învățare: cetățenie activă, angajabilitate, antreprenoriat social, leadership și dezvoltarea caracterului ce contribuie la împlinirea misiunii Impact, aceea de a sprijini tinerii de a deveni agenți ai schimbării, competenți, integri și atenți la cei din jur.

Prin aria de învățare Cetățenie activă, sprijină tinerii să‐şi dezvolte, prin intermediul proiectelor de serviciu în folosul comunității, acele competențe necesare pentru a deveni cetățeni responsabili, de încredere, integri şi plini de compasiune, capabili să contribuie la bunăstarea şi binele comunității; prin Angajabilitate, îi sprijină să‐şi dezvolte competențe sociale, organizaționale şi tehnice pentru a le creşte şansele de succes într‐o piață a muncii competitivă; prin aria de învățare Antreprenoriat social, Impact sprijină tinerii să devină antreprenori creativi şi curajoşi care să aibă în vedere, dincolo de dobândirea profitului, atingerea unor scopuri sociale şi de mediu; prin Leadership, oferă tinerilor oportunități de implicare în activități de facilitare şi/sau coordonare în cadrul programelor Fundației Noi Orizonturi sau a altor organizații, care să dezvolte competențele specifice unor lideri capabili să urmărească pe termen lung binele şi bunăstarea comunității; prin Dezvoltarea caracterului, Impact sprijină tinerii să-și dezvolte acele calități și trăsături care, prin contribuții aduse cu ajutorul proiectelor de învățare prin serviciul în folosul comunității, contribuie la formarea caracterului.

CLUBUL IMPACT TULCEA din cadrul Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea este alcătuit din 10 elevi de liceu – clasele IX-XI de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” și Liceul Tehnologic ,,Brad Segal” Tulcea.

În cadrul întâlnirilor am învățat ce înseamnă realizarea unui Proiect destinat comunității, iar prin intermediul jocurilor, ne-am amintit ce înseamnă lucrul în echipă și să nu omitem că ceea ce vom face este destinat celorlalți, în primul rând, și apoi nouă.