Concurs de creație literară pentru elevii liceelor tulcene.

Organizator: Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” Tulcea

Colaboratori: Liceele Tulcene

Scop și obiective: Dezvoltarea simțului de observație al realităților înconjurătoare la tinerii elevi, exercițiul vorbirii literare, diminuarea fenomenului de folosire a limbajului neglijent…

Titlul concursului nu se referă strict la anotimp ca diviziune climatică ci poate fi o figură de stil.

Tema este la alegere

 

Calendar de desfășurare:

08 – 12 mai, publicarea Calendarului de desfășurare;

12 – 26 mai, recepționarea lucrărilor. Ultima zi de primire 26 mai, ora 16 (2 eseuri nesemnate,  cu un moto personalizat și un nr. de telefon de contact);

26, 27 mai, jurizarea (juriul constituit din 5 persoane, 3 din bibliotecă și două persoane de specialitate din afara bibliotecii);

30 mai,  premierea.

 

Regulament de participare

Înscrierea la concurs este permisă tuturor elevilor de liceu din Tulcea și se face automat prin trimiterea lucrărilor (două eseuri fiecare elev) electronic la ambele adrese: bjt@tulcealibrary.ro, mediateca_bjt@yahoo.com și  pe suport hârtie prin poștă (26 mai ultima zi, data poștei sau la adresa B.J.”Panait Cerna” Tulcea, str. Isaccei nr. 16 la Mediateca până la ora 16. Lucrările să nu cuprindă numele participantului ci un moto personalizat și un număr de telefon pentru contact după jurizarea lucrărilor.

 

Desfășurarea

Imediat după jurizare se vor solicita datele de autentificare ale autorului, corespunzătoare, lucrării trimise, pentru  scrierea diplomelor.

Cele mai bune lucrări vor fi date publicității sub diverse forme: în presa scrisă, pliante, broșuri.

Fiecare admis în concurs va primi o diplomă de participare.

Premiile I, II, III, și mențiune vor fi în valoare totală de 600 lei, oferite în cadru festiv.

Persoana de legătură: Vasile Aftinia, Sala Mediatecă tel: 0240513833 int. 13 sau 0757418810