Concurs de creație literară – poezie si proza scurtă (reportaj, eseu, povestire, scrisoare, …) pentru elevii liceelor tulcene.
Organizator: Biblioteca Județeană Tulcea
Colaboratori: Liceele Tulcene
Scop și obiective: dezvoltarea abilităților de comunicare, a gradului de înțelegere  al realităților înconjurătoare, diminuarea folosirii limbajului neglijent ca urmare a folosirii excesive a comunicării inexpresive în mediul virtual.

Tema este la alegere.
Concursul se  desfășura pe doua sectiuni ; POEZIE și PROZĂ SCURTĂ, Prin proză scurtă se întelege reportajul, eseul, povestirea, scrisoarea, sau alt gen prin care se comunica o temă, un subiect, o idee  exprimată literar în minim 1 pag. și maxim 4 pagini (Times New Roman – 12).

Calendar de desfășurare pentru secțiunea PROZA
16-17 februarie 2016   –  publicarea Calendarului de desfășurare;
16-20 martie 2016 trimiterea  lucrărilor pe adresele:  mediateca_bjt@yahoo.com  și bjt@tulcealibrary.ro
21 – 23 martie 2016 –  jurizarea
30 martie 2016. – premierea.

Regulament de participare
Înscrierea la concurs este permisă tuturor elevilor de liceu din Tulcea și se face automat prin trimiterea lucrărilor electronic la ambele adrese  bjt@tulcealibrary.ro și mediateca_bjt@yahoo.com. Lucrările să nu cuprindă numele participantului ci un moto ( moto =  citat luat de obicei dintr-o operă consacrată și așezat la începutul unei lucrări sau al unuia dintre capitolele ei, în scopul de a releva ideea fundamentală a lucrării, c.f. DEX) scris pe fiecare pagină iar  pe prima pagină și un numărul de telefon prin care putem lua legătura.

Selecția și jurizarea se va efectua de către un juriu format 4 persoane, două persoane din afara bibliotecii, membrii ai Uniunii Scriitorilor.

Desfășurarea. Pe adresele de pe care se vor trimite electronic lucrările, va fi confirmată înscrierea în concurs, la finele intervalului de înscriere și după jurizare se vor solicita datele de autentificare ale autorului, corespunzătoare lucrării trimise, date necesare scrierii diplomelor.
Cele mai bune lucrări vor fi date publicității sub diverse forme: în presa scrisă, pliante, broșuri.
Fiecare admis în concurs va primi o diplomă de participare.
Premiile I, II, III, si mențiune vor consta în cărți. Persoana de legătură : Vasile Aftinia, Mediatecă, tel: 0240513833, int.13 , luni, h.  11 – 18; marți – vineri , h. 9 – 16.