Structurat în 12 capitole, volumul prezintă un număr mare și divers de abateri de la normele limbii literare, abateri care, prin amploarea și gravitatea lor, reflectă, din pacăte, procesul continuu de degradare a limbii scrise și vorbite, cauzată, în principal, de ignoranța sau neglijența, un vocabular sărac și stereotip, bazat pe mimetism, o preluare necritică de tipare sintactice străine, „inovații” lexicale neatestate, accentuări aberante…