COMĂNESCU JENIA

FILOLOG, REDACTOR, TRADUCĂTOR

 

S-a născut pe 13 martie 1971 în Carcaliu, judeţul Tulcea. În anul 1994 a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea rusă-română, din cadrul Universităţii din Bucureşti. Între 1994-1996 şi-a aprofundat studiile de Masterat în specializarea Literatură rusă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.

După absolvirea facultăţii, din 1994 şi până în septembrie 2003, a fost redactor la Televiziunea Română în cadrul societăţii române de Televiziune. Din 1999 este doctorand la Universitatea din Bucureşti cu tema P. I. Melnikov (Andrei Pecerski) – scriitor etnograf. Tipologia structurilor narative. Din octombrie 2003 este manager la Casa de Traduceri S.R.L. din Bucureşti.

A studiat cu precădere costumul popular al ruşilor lipoveni, elaborând pe această temă lucrarea ei de licenţă în anul 1994, iar în cadrul cercului ştiinţific din acelaşi an al Facultăţii de Limbi şi Literaturi străine a prezentat pe suport de imagini video costumul ruşilor lipoveni din comuna Carcaliu.

La seminarul naţional al CRLR Începuturile aşezării ruşilor lipoveni pe teritoriul României, ediţia a doua desfăşurată la Suceava în anul 1996, a prezentat referatul Scurtă descriere a costumului naţional rusesc al ruşilor lipoveni din Dobrogea (a fost publicat în volumul II Cultura ruşilor lipoveni (ortodocşi de rit vechi din România) în context naţional şi internaţional, Editura Kriterion, Bucureşti, 1998).

A realizat emisiuni în limba rusă şi în limba română în cadrul postului naţional de televiziune, pe programul TVR1 sau TVR2, Departamentul minorităţilor Naţionale, Redacţia „Alte Naţionalităţi”, reportaje ce oglindesc meşteşugurile specifice ale ruşilor lipoveni (construirea bărcilor de pescuit, confecţionarea uneltelor de pescuit, prelucrarea stufului şi a răchitei, brodatul pe pânză etc.), tradiţiile ruşilor lipoveni din România (Maselniţa, Crăciunul, Paştele, sărbătoarea Sfintei Marii, Nunta, Învierea Domnului s.a.) În cadrul emisiunilor televizate a prezentat artişti plastici ruşi lipoveni, preşedinţi de comunităţi, scriitori, profesori, monografii, scriitori, profesori, monografii ale unor localităţi în care se întâlnesc comunităţi mari de ruşi lipoveni.

A publicat în Zorile diverse articole şi interviuri.