📖 La sfârșitul săptămânii trecute (vineri și sâmbătă), la Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea s-a desfășurat etapa județeană a Festivalului – Concurs Național de creație artistică 𝑪𝑫𝑰𝒅𝒆𝒊 𝒊̂𝒏 𝒄𝒂̆𝒓𝒕̦𝒊, eveniment patronat de Centrul Județean de Excelență Tulcea în parteneriat cu Centrul de Excelență Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea. Festivalul a fost inițiat în 2014 de Centrul Județean de Excelență Sibiu.

📖 Scopul Festivalului-Concurs 𝑪𝑫𝑰𝒅𝒆𝒊 𝒊̂𝒏 𝒄𝒂̆𝒓𝒕̦𝒊, ediția a VIII-a, este de a asigura un cadru pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea la nivel înalt a unor competenţe transversale ale elevilor (creativitatea, simţul artistic, imaginaţia,competențe TIC, de comunicare, munca în echipă ș.a) prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare – CDI s.a) și al Centrelor Județene de Excelență , utilizând animații pentru lectură și metode ale educaţiei nonformale.

📖 Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, 𝓜𝓾𝔃𝓮𝓾𝓵 𝓵𝓲𝓽𝓮𝓻𝓪𝓻.

📖 𝓜𝓾𝔃𝓮𝓾𝓵 𝓵𝓲𝓽𝓮𝓻𝓪𝓻 este o activitate de animaţie de lectură, în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, „vizitatorilor”.

📖 Concursul se adresează elevelor și elevilor din clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a din unităţile de învăţământ din judeţele înscrise în proiect, inclusiv din Centre Județene de Excelență.

📖 Beneficiari direcţi şi indirecţi:

– toţi elevii din unităţile de învăţământ participante, părinţi ai elevilor, comunitatea educativă, în general;

– profesori din C.J.E., profesori documentariști, responsabili C.D.I. și bibliotecari din județele înscrise în proiect, care pot valorifica experienţa în cadrul misiunii culturale, ca promotori ai valenţelor educaţiei culturale în formarea elevilor;

– consilieri educativi şi cadre didactice pentru promovarea valenţelor educaţiei nonformale în formarea elevilor în domeniul culturii.

📖 Obiectivele ediției din 2023 sunt:

– dezvoltarea abilităţilor de lectură, a competențelor infodocumentare, a deprinderilor practice, a competențelor TIC și de comunicare pentru cel puţin 1500 elevi din unităţile de învăţământ din cel puțin 150 unități de învățământ din țară (inclusiv Municipiul București) valorificând informații din domeniul culturii şi civilizaţiei;

– dezvoltarea unei reţele naționale de cel puțin 150 cadre didactice, resursă pentru facilitarea activităților de educaţie nonformală și pentru formarea competențelor transversale (abilități de lectură, de comunicare, TIC și infodocumentare) ale elevilor în comunităţile în care funcţionează;

– promovarea Festivalului în cel puţin 150 unităţi şcolare din 25 județe și din Municipiul București, până în 31 octombrie 2023.

📖 𝗟𝗮 𝗧𝘂𝗹𝗰𝗲𝗮, 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲 250 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶 – coordonați de un cadru didactic/ profesor CJEX/profesor documentarist – 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁 𝗰𝗲𝗹𝗼𝗿 𝘀̦𝗮𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗰𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗶 (𝗹𝗶𝗺𝗯𝗮 𝗿𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗮̆, 𝗹𝗶𝗺𝗯𝗮 𝗲𝗻𝗴𝗹𝗲𝘇𝗮̆, 𝗹𝗶𝗺𝗯𝗮 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘇𝗮̆) 𝗺𝗶𝗻𝘂𝗻𝗮𝘁𝗲 𝘀̦𝗶 𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝗼𝗮𝘀𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗳𝗶𝗲 𝗶̂𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 𝗳𝗶𝘇𝗶𝗰 (𝗺𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗮 𝘂𝗻𝗲𝗶 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗲/𝘀𝗲𝗰𝘃𝗲𝗻𝘁̦𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗮𝗹𝗲𝗮𝘀𝗮̆ 𝘀𝗮𝘂 𝗔𝗳𝗶𝘀̦ 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮̆𝗿𝘁̦𝗶𝗶), 𝗳𝗶𝗲 𝗶̂𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 (𝗕𝗼𝗼𝗸𝘁𝗿𝗮𝗶𝗹𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮̆𝗿𝘁̦𝗶𝗶𝗱𝗼𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗰𝗹𝗮𝘀𝗲𝗹𝗲 𝗮 𝗩𝗜𝗜𝗮, 𝗩𝗜𝗜𝗜𝗮, 𝗮 𝗜𝗫𝗮 𝘀̦𝗶 𝗮 𝗫𝗮𝘀𝗮𝘂 𝗔𝗳𝗶𝘀̦ 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗰𝗮̆𝗿𝘁̦𝗶𝗶, 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁 𝗰𝘂 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲).

Felicitări tuturor!