„Si totuși, se mai poate nemuri/ În lumea agățată de  ”a fi”/ Pe-un puf de păpădie zburător/Prin universul veșnic călător…” (Pluralism – Printre stropi, Tănase Carașca). Poezia și proza conviețuiesc în bună  înțelegere și reușesc , prin condeiul autorului să se afirme cu succes în fața unui public interesat. Alături de volumul de poezii ”Printre stropi” a fost lansat în Sala de conferințe a Bibliotecii Județene  și romanul  ”Timpul și răstimpul”. Dintre cei prezenți  care au apreciat și lucrările  anterioare ale D-lui Carașca au adus în discuție anumite fragmente din cartea lansată sau au recitat poezii întregind  ”declarația de apartenentă” (P. Țincoca) a scriitorului la  acest spațiu Nord Dobrogean. D-na Elena Netcu  e de părere că ”Timpul și răstimpul” este un ”roman al adolescenței”,  Dl. Gh. Bucur  consideră  că romanul  constituie” o nouă etapă literară, cu un lirism mai accentuat  și solemn … ” constituindu-se într-un ”roman al maturității” , chiar dacă personajul principal  străbate o etapă a adolescenței,  Dna Floarea Calenic a făcut o analiză amănunțită a unor  structuri poetice  din scrierile prezentate iar autorul  reafirmă un lucru precizat și în roman:  ”Literatura are regulile ei bine fixate… Toate scrierile au în ele adevăruri mai ascunse, sau mai la vedere.” Alături de invitații care au recitat, Ion Chiriac, Teodora Dociu, Elena Amnastase, Petru Țincoca precum și cei care au cântat la vioară, Fucigiu Alexia și  Simion Cristian, Gabriel Pinter, pian,  Barbu Ionuț-Dragoș voce, și  pr. Marian Mihael Mihai  chitară și voce, publicul a  marcat sărbătoarea apariției celor două cărți în patrimoniul nostru cultural solicitând autografe de la autor. A.V.