Beneficiile educației se răsfrâng asupra fiecărui individ și asupra întregii comunități a individului, indiferent dacă este înfăptuită în instituție formală, nonformală , individual, autoeducație , important e să fie. Fiind un proces deosebit de complex concură la acest lucru muți factori dar nu trebuie uitat factorul primordial, familia care asigură ”cei 7 ani de acasă” pentru un start bun. Altfel  întâlnim și adulți ”mai tineri” cu 7 ani  și atunci e mai greu de recuperat  pentru copilul dintr-o astfel de familie ”cei șapte ani”.Școlile fac toate eforturile în acest sens.  Pe drumul unei educații  culturale nu pierd nici un prilej să-i călăuzească și spre instituțiile care vin în completare. Așa au trecut pe la noi Elevii Școlii ”Al. Ciucurencu”, ”Elena Doamna, Grădinițe,  care plini de entuziasm au cântat imnul școlii lor, au vizitat ”culisele” Bibliotecii, au vizionat filme iar cei mai mici s-au jucat. Ei au fost însoțiți de dascălii lor: Ana Maria Ifrim, Tanța Costea, Marilena Niță, Vasilica Pavel, Greceanu Gigica, Valentina Conachi.