Dezvoltarea Colecțiilor. Catalogare. Clasificare, Bibliografic și Metodic

Compartimentul asigura :

 • dezvoltarea selectiva a colectiilor prin achizitia de titluri curente si retrospective, donatii, sponsorizari, depozit legal, schimb interbibliotecar, corelata cu cerintele de informare si schimbarile socioprofesionale intervenite in componenta populatiei deservite
 • evidenta primara si individuala a tuturor categoriilor de documente nou intrate in colectii
 • descrierea bibliografica a tuturor categoriilor de documente intrate in biblioteca
 • stabilirea cotei documentului
 • functionalitatea catalogului alfabetic de serviciu si a cataloagelor topografice pe sectii
 • alcatuirea catalogului electronic al colectiilor bibliotecii
 • participarea in comisiile de inventariere a fondului de documente din compartimentele bibliotecii, in termenele prevazute legal
 • scoaterea din evidentele bibliotecii a documentelor casate sau pierdute si platite de utilizatori

Sala cataloagelor. Punct inscriere utilizatori

 • asigura inscrierea utilizatorilor in sistem automatizat si elibereaza Permisul de inscriere
 • asigura intocmirea zilnica a situatiei statistice PROBIP in sistem automatizat
 • indruma utilizatorii la cataloage si in accesarea catalogului electronic prin intermediul modulului OPAC
 • orienteaza utilizatorii catre serviciile specializate ale bibliotecii