Născut la 23 ian. 1959, fiu al scriitorului Iosif Georghe Colcer și al învățătoarei Ana Colcer, la București. Copilăria și-o petrece pe rând la țară, în Tg. Mureș, la Tulcea și Isaccea, urmând peregrinările părinților săi (a se vedea cărțile tatălui său). Începe din clasa I să studieze singur limba spaniolă. Gimnaziul îl parcurge la Liceul Pedagogic din Tulcea ca olimpic la limba și literatura română iar între 1974-1978 absolvă liceul la Spiru Haret, ca olimpic la matematică. Între 1979 – 1983 absolvă Facultatea de Matematică a Universității din București elaborând lucrarea de diplomă “Teoreme de punct fix. Aplicații”, supervizată de academicianul Ion Marinescu, obținând nota 10 la examen. În 1993-1995 absolvă cu media 10 American University by Mail, Mihai Eminescu Center New York – Bucharest, „World Studies” – Semiotics of Mass Communication. Între 2001 – 2002 absolvă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Cursul Postuniversitar de Informatică.
Între sep. 1983 și dec. 2000 exercită în Tulcea funcția de profesor de matematică, apoi între ian. 2000-aug. 2003 este detașat la Casa Corpului Didactic ca profesor metodist, după care funcționează prin concurs național ca profesor de informatică.
Câteva din realizările cunoscute:
-A descoperit un revoluționar fenomen electronic: amplificarea sunetelor transmise prin cablu fără consum de energie, pe care l-a verificat că funcționează. Datorită faptului că i se cereau tot lui bani ca descoperirea să fie examinata a cesionat-o gratis statului român. Este convins că aceasta descoperire a dus la progrese interesante în electronică (1979).
Publicații:
-„Algoritm cu ordin ridicat de convergență pentru rezolvarea unei clase de ecuaţii în spaţii normate” – articol publicat în prestigioasa revista editata de Academia Romana „Studii și Cercetări Matematice”. Nou algoritm de rezolvare a (sistemelor de) ecuații într-un extrem de general și cu viteză uluitoare de convergență (exponențială). Reprezintă o dubla generalizare a metodelor Newton – Kantorovici și a lui Cebîșev. Despre acest articol a apărut descrierea scurtă în revista Mathematical Review, care apărea pe atunci numai în SUA, Germania Federală și Japonia. Fiind în plin război rece, a recomandat folosirea metodei sale avansate în domeniul astronomiei, menită să-i unească pe pământeni împotriva unor pericole comune. Bibliografia recomandată indică un stil mai accesibil de predare-învățare a analizei matematice în universități cu notații ce permit înțelegerea diferențialei din analiza matematica (Nr. 3/1985).
-A publicat câteva probleme cu caracter de teoreme utile, pedagogice în Gazeta Matematica pentru tineret seria B.
-Este autorul „Revistei de Matematică a Tineretului Tulcean” , două numere apărute și un al treilea dat la tipar, revistă care conține probleme rezolvate sistematic, pe clase și discipline, titluri ca „Brevete de invenții și inovații”, în care a publicat metode originale, „Consultanță gratuită” cu aplicații interesante ale matematicii în practică, articole sistematizatoare și anecdote cu matematicieni. A dus revista la Facultatea de Matematica a Universității București, unde a depus-o în căsuțele poștale ale fiecărui fost profesor al său. Idei vehiculate în revista sa au ajuns în programa școlara M1 și în manualele cele mai de succes. (DJTS).
-„Noi și eficiente formule cu funcții raţionale descoperite cu computerul. Sugestii didactice” – în Gazeta Matematică seria A de perfecționare metodică și metodologică a Societății de Științe Matematice Romane – un potpuriu de formule noi și elegante cum ar fi: forma cea mai simplă a derivatei și a derivatei a doua a funcțiilor raționale (care în cazuri particulare, cu care a și început expunerea teoremei, ar trebui să fie în toate manualele de analiză matematică), forma redusa la determinanți a dezvoltării în serie Maclaurin a câtului a doua serii finite sau infinite de puteri, o conjectură bazată pe cazuri particulare demonstrate privind derivata de ordin oarecare n a unei funcții raționale, metodologia descoperirii formulelor cu ajutorul computerului și sugestii didactice pertinente. (nr.2/2002).
-După acest articol a realizat o lecție electronică de tip AEL interactivă, cu formulele eficiente de derivare, care a avut mare succes în experimentarea ei practică și cu asistență la clasă.
-„Calculul cmmmc și cmmdc fără descompunere în factori, formule pentru minim / maxim, legături intradisciplinare și extindere comună; pedagogizare”- în Gazeta Matematica seria A de perfecționare metodică și metodologică, Societatea de Științe Matematice Romană – o nouă și elegantă generalizare și analogie cu o problemă dată la olimpiada din SUA, a stabilit formula pentru calculul cmmmc al n întregi, respectiv polinoame, fără a le descompune în factori. Analog formula pentru minimumul și maximumul a n numere în R. Generalizare comună. Miniculegere sistematizată pe clase și pe grad de dificultate cu aplicații, indicații, apoi rezolvări. (nr.3/2004).
-A publicat săptămânal în ziarul național „Acum în Delta Dunării” câte un articol numit „Aspecte relevante de IT”, cu subtitlul „de pe Internet luate, și iarăși la lume date”, parafrazare a lui Anton Pann. Subiectele alese și redactate de dumnealui conțin diverse lucruri interesante din domeniile IT, explicate pe înțelesul tuturor, îmbiind la studiu mai departe. (Anul 2009).
-A creat și publicat un program în C++ care funcționează și care rezolvă o problemă de informatică nerezolvată până atunci: „Generarea de numere aleatoare printr-un algoritm de computer” propus de către societatea internaționala www.ideaconnection.com . Le-a transmis prin e-mail codul sursă. (August 2015).
-A publicat articolul „Demonstrație grafică aplicată la calculul rădăcinii pătrate a unui număr rațional pozitiv”- în revista accesibila gratuit oricui www.mateinfo.ro (iunie 2016).
Metodă ingenioasă, ușor de demonstrat, logică și care conferă control elevilor și profesorului, de a extrage rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv. Este ideala de asemenea pentru includerea sa în programă și în toate manualele în care se extrage pentru prima oara rădăcina pătrată, și metode importante precum inducția matematică completa. A dat și o metoda „fără cuvinte”, grafică, deci extrem de intuitiva pentru a ilustra suma pe care se bazează metoda sau chiar pentru a exemplifica mai bine metoda inducției matematice. A testat metoda nouă la clasă și a constatat cu surprindere că și cei mai refractari elevi au înțeles-o și au primit-o cu entuziasm. (www.mateinfo.ro/reviste-de-matematica/revista-electronica-de-matematica-mateinfo-ro-aparitie-lunara-2065-6432/revista-electronica-mateinfo-ro-2016/508-revista-electronica-mateinfo-ro-iunie-2016).
-A elaborat / implementat peste 100 de programe aplicate, în C++, exemple sugestive utile ca auxiliare în matematică, 3 de fizică, 3 de chimie, și unul de medicină, punându-le la dispoziție gratuit celor care se ocupă de aceste domenii, cu ocazia unor acțiuni metodice pe liceu și județ (mai – iunie 2016).
-A publicat în revista cu ISSN Convorbiri Didactice, nr. 14 – Ianuarie 2017, lucrarea “Inițiativă în abordarea unor capitole de informatică din perspectivă interdisciplinară”.

Participări cu succes la sesiuni de comunicări:
– La Institutul de Marină Constanța, în 1985.
– La sesiunea de comunicări “Creativitate și Eficiență în Învățământ” a profesorilor din județul Tulcea cu lucrări ca “Contribuție la studiul extremelor funcțiilor de mai multe variabile reale”.
– A elaborat o lucrare pentru examenul de gradul I numită “Relații de ordine și aplicații” notată de profesorii universitari examinatori cu 10, atât pentru conținut cât și pentru prezentarea sa.

A publicat în prestigioasa revistă cu ISSN “Seniorii Tulceni” două articole: “Minighid pentru a face ordine și curățenie digitală (descongestionare) în calculator” și “Prof. Iosif Gh. Colcer” (martie 2018)
-Publică articole lunare (cu documentația aferenta) la ISJ Tulcea Resurse Educaționale Deschise interdisciplinare de informatică aplicată în matematică și științe, peste 100 programe software cu tot cu codul sursă, ca întotdeauna gratuit, http://isjtulcea.ro/resurse-educationale-deschise/ – 2018.
-A inițiat participarea Liceului Teoretic “Ion Creangă” Tulcea și a implementat, ca manager de proiect, proiectul « Future Makers », prin care liceul a fost dotat gratuit cu un laborator de 25 calculatoare și licențe Windows de ultimă generație (2017 – 2018).
Limbi vorbite: engleză, germană, spaniolă, franceză, ceva italiană și rusă.